Logo kliknieuws.nl/uden
Foto: Peter Noy

Deel je mening over beheergrote grazers in Maashorst

  •   keer gelezen

UDEN | Dit jaar wordt het beheer in De Maashorst geëvalueerd. Bezoekers van de Maashorst kunnen middels een enquête aangeven wat ze vinden van het beheer met grote grazers. 

De evaluatie wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met interne deskundigen en de Adviesraad. Een belangrijk onderdeel van de evaluatie is een belevingsonderzoek naar meningen en ervaringen van uiteenlopende gebruikers van het gebied. De evaluatie van de begrazing in De Maashorst bestaat uit twee delen: de effecten van de begrazing op de ecologische aspecten en een uitgebreid onderzoek naar de beleving en ervaring van recreanten en bezoekers van de Maashorst. Belangrijkste aanleiding voor het tweede deel is het feit dat er afgelopen jaren enkele voorvallen met grote grazers en recreanten zijn geweest. Hieruit is een discussie ontstaan rondom het gevoel van veiligheid en toegankelijkheid van het gebied voor de bezoekers.

Deelnemen
Meedoen kan door het anoniem invullen van een vragenlijst en door eventueel aanvullend mee te werken aan een telefonisch interview waarin dieper op bepaalde vragen wordt ingegaan. Je vindt de vragenlijst via het nieuwsbericht ‘belevingsonderzoek’ op allemaalmaashorst.nl.

Meer berichten