Logo kliknieuws.nl/uden

Gemeente houdt 3,1 miljoen over, begroting voor 2021 ziet er minder rooskleurig uit

  •   359 keer gelezen

UDEN | Het college van B&W heeft vandaag de Programmarekening 2019 gepresenteerd. De Programmarekening laat een positief resultaat zien van 3,1 miljoen euro. De begroting voor 2021 ziet er minder rooskleurig en moeilijk voorspelbaar uit, mede als gevolg van de coronacrisis.

Met de programmarekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de in 2019 gerealiseerde voorzieningen en activiteiten en de kosten. Wethouder financiën Franko van Lankvelt: “We kunnen tevreden terugblikken op het jaar 2019. Met een begroting van 114 miljoen hebben we veel kunnen realiseren, zoals de bouw van een nieuw politiebureau, toegang tot jeugdzorg via één centrale plek, afronding van de nieuwbouw van het Udens College en een nieuw sport- en beweegbeleid. Ook is gewerkt aan het verbeteren van onze bereikbaarheid, onder andere door een start te maken met de aanpak van de verbindingsweg N264, samen met de provincie, en de N605. Verder is er natuurlijk geïnvesteerd in de vorming van de nieuwe Maashorstgemeente.” In 2019 is ook, in regionaal verband, gewerkt aan een Regionale Energie Strategie (RES). Dat heeft inmiddels geresulteerd in een voorstel hoe onze regio gaat bijdragen aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Voor het nieuwe bedrijventerrein Hoogveld-Zuid is de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure opgestart. Afgelopen jaar stonden ook een aantal herinrichtingsprojecten op stapel, zoals de Heinsbergenstraat wat een mooie fietsstraat is geworden.

2021
De begrotingsnotitie is een voorloper op de begroting voor 2021. Dit wordt de laatste begrotingsnotitie van de gemeente Uden. Er spelen op dit moment verschillende onzekere factoren voor de gemeente Uden, die van invloed zijn op de financiën. Daar is de coronacrisis er een van. Dit varieert van mogelijk meer uitgaven binnen het sociaal domein tot onzekerheid over ontwikkelingen in de bouw. Ook valt de algemene uitkering van de Rijksoverheid, de belangrijkste inkomstenbron, lager uit. Prioriteit nummer één van het kabinet is om bedrijven en instellingen financieel te ondersteunen in verband met de coronacrisis. Hiervoor zijn vele miljarden beschikbaar gesteld. Dit betekent geen hogere, maar eerder een lagere algemene uitkering van het Rijk voor de gemeente. Daarnaast komt er met ingang van 2021 een nieuwe verdeling van de middelen in het Gemeentefonds. Gemeenten van onze omvang, ook na de samenvoeging met Landerd, en zogenoemde plattelandsgemeenten gaan er op achteruit. "Dat weten we al zeker. Hoeveel dat zal zijn is nog niet bekend", aldus wethouder Van Lankvelt.

Uitdaging
De komende maanden gaat het college verder met de voorbereiding van de Begrotingsnotitie en daarna de Programmabegroting 2021. Wethouder Van Lankvelt: “We hebben 2019 positief afgesloten, wederom dankzij een aantal éénmalige meevallers. De afgelopen jaren hebben we gelukkig kunnen bouwen aan een gezonde financiële positie, met de nodige reserves. Als gevolg van de coronacrisis zal het toch nog een hele uitdaging worden om een sluitende begroting aan te kunnen bieden." De gemeenteraad behandelt beide stukken in de raadsvergadering van 25 juni 2020.

Meer berichten