Logo kliknieuws.nl/uden

Discussie en emotie over N605: 'Willen de beste oplossing voor het hele dorp'

  •   1818 keer gelezen

VOLKEL | In een zoektocht naar een betere oplossing voor de N605 door Volkel, presenteerde gemeente Uden onlangs vier oplossingsrichtingen. Die riepen meteen al veel vragen en emotie op, en er is in Volkel veel discussie geweest over de omgevingsstudie. “Heel begrijpelijk”, aldus wethouder Van Lankvelt, “maar voor een goede afweging, moet je ook nadelen in kaart brengen. Uiteindelijk willen we zo komen tot een oplossing die het meeste draagvlak heeft.”

“De emoties begrijpen we maar al te goed", vervolgt de wethouder. “Dat is ook de reden waarom we er bewust voor hebben gekozen om dit proces samen op te pakken met een klankbordgroep van bewoners en ondernemers. Ook hebben we ervoor gekozen om direct betrokkenen vooraf persoonlijk of per brief te informeren. We begrijpen de achtergrond van de onrust en nemen die mee. We zullen de oplossingsrichtingen en de effecten straks ook nog toetsen in het dorp. Zo willen we toewerken naar een oplossing die het meeste draagvlak heeft.”

Spannend
Met de klankbordgroep zijn nu de vier oplossingsrichtingen voor de N605 doorgesproken. Daarbij zijn vooral aandachtspunten aangestipt, zoals mogelijke risico’s en bijvoorbeeld details over het verloop van het fietsverkeer. Dat was best spannend, laat de klankbordgroep weten. “We vertegenwoordigen in deze groep namelijk allemaal de belangen van een bepaalde buurt of groep. Dat is soms best confronterend. Wat immers voor de ene bewoner een positieve ontwikkeling kan zijn, is voor de ander mogelijk negatief. Bovendien voelen we ons als Volkelnaren ook emotioneel betrokken bij bewoners voor wie sommige mogelijkheden behoorlijk ingrijpend kunnen zijn. Dan is het lastig om het uiteindelijke doel goed voor ogen te houden: de beste oplossing voor het hele dorp.”

Zorgvuldigheid kost tijd
Zorgvuldig onderzoek kost tijd, merkt de klankbordgroep. “We kijken uit naar de eerste echte schetsen en vooral de resultaten van de onderzoeken. Die maken straks als het goed is duidelijk welke invloed elk alternatief heeft op de leefbaarheid, op de verkeersveiligheid en ook het kostenplaatje. Uiteindelijk gaat het om het hele plaatje waarin we straks, met zijn allen, een afweging moeten maken. Daarbij hebben we alle vier de alternatieven die met elkaar worden vergeleken nodig, want we moeten straks ook goed kunnen onderbouwen waarom een alternatief minder of niet wenselijk is. We hebben er vertrouwen in dat de gemeente en de onderzoeksbureaus dit plaatje goed in beeld gaan brengen.”

Commissievergadering
Donderdag 14 mei werd de gemeenteraad bijgepraat over het proces tot nu toe. Daarbij werd benadrukt dat het gaat om het vinden van een balans tussen een gezonde leefomgeving, ruimte voor ontwikkelingen en bereikbaarheid. Van Lankvelt: “Het is een hele puzzel, die we bewust samen met Volkelnaren willen leggen, waarin we zoeken naar een oplossing met de meeste positieve effecten en het meeste draagvlak. Het is in mijn ogen niet reëel dat er straks een oplossing uit komt, die vervolgens niet gedragen wordt door Volkel.” Om vinger aan de pols te houden, blijft de klankbordgroep tot aan het uiteindelijke advies betrokken.

Bespreken en delen
De komende maanden worden verschillende onderzoeken uitgevoerd, waaronder een onderzoek naar landschap en cultuurhistorie, flora en fauna, verkeersintensiteit, het effect op leefbaarheid (geluid, luchtkwaliteit, trillingen) en kansen voor woningbouw. Van Lankvelt: “Met de klankbordgroep wordt besproken op welke manier we de uitkomsten kunnen delen en hoe we het brede draagvlak in het dorp kunnen toetsen. Laten we hopen dat de coronasituatie het toelaat dat we de oplossingsrichtingen straks zowel live als digitaal kunnen voorleggen. Het streven is in elk geval iedereen kennis te kunnen laten nemen van de uitkomsten en in staat te stellen er een mening over te vormen.”

Meer berichten