Tot nu toe 570 ondernemers ondersteund met ToZo regeling

  •   keer gelezen

UDEN | Vanaf de invoering van de ToZo regeling op 17 maart zijn er tot nu toe bij gemeente Uden 570 ondernemers financieel ondersteund. Voor de uitkeringen voor levensonderhoud, bedrijfskrediet of een combinatie heeft Uden een bedrag van zo'n 2.423.484 euro uitbetaald.

De Tozo regeling wordt uitgevoerd door de gemeente en wordt volledig gecompenseerd door het Rijk. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers bij wie de inkomsten uit het bedrijf door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum zijn gedaald. Tozo 1 is per 1 juni beëindigd. Tozo 2 kan vanaf 1 juni tot en met 30 september worden aangevraagd en heeft gewijzigde voorwaarden, waaronder de toets van het partnerinkomen.

Uitgebreide informatie
“Het ToZo-team van de gemeente heeft honderden telefoongesprekken gevoerd met Udense ondernemers om hen te informeren over de ToZo regelingen” aldus wethouder Maarten Prinssen. “Bij veel ondernemers zorgt de Coronacrisis ervoor dat het water hen aan de lippen staat. De onzekerheid bij ondernemers over de toekomst brengt veel emotie met zich mee. Wij ondersteunen de ondernemer met een luisterend oor en met het verstrekken van uitgebreide informatie over de mogelijkheden van de regeling. Ik denk dat we hierin een waardevolle bijdrage hebben kunnen leveren."

Gemeentelijke pakket maatregelen
Naast de ToZo regelingen van het kabinet heeft gemeente Uden ook een (financieel)pakket samengesteld om ondernemers en maatschappelijke organisaties te steunen. In dit pakket zitten bijvoorbeeld kwijtschelding van terrashuur, marktgeld, gevelreclamebelasting en huur van gemeentelijke gebouwen door (sport)verenigingen.

Meer berichten