Resultaten Omgevingsstudie N605 na de zomer bekend | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden

Resultaten Omgevingsstudie N605 na de zomer bekend

  •   keer gelezen

VOLKEL | In de afgelopen maanden is er ondanks de beperkingen door de Coronacrisis doorgewerkt aan de Omgevingsstudie N605. In deze studie staat de vraag centraal wat de beste oplossingsrichting is voor de N605, gelet op de toekomst van Volkel. Via online vergaderen heeft de klankbordgroep meegedacht over vraagstukken als: welke oplossingsrichtingen gaan we bestuderen, waar moeten we dan vooral op letten en hoe gaan we ze uiteindelijk beoordelen? Dat online vergaderen had echter ook beperkingen. Als gevolg loopt de planning iets uit. 

De studie heeft al tot veel eerste reacties geleid. De aandachtspunten die zijn aangedragen, worden meegenomen in de studie. Daarnaast zijn er onderzoeken in uitvoering naar flora en fauna, cultuurhistorie en landschap, en geluid- en milieueffecten. De verwachting is dat in september de resultaten van de studie kunnen worden gedeeld. "We gaan er dan voor zorgen dat iedereen er kennis van kan nemen en erop kan reageren", aldus de gemeente. Voor alle duidelijkheid: er is dan dus nog geen keuze gemaakt voor een oplossing. Eerst moet duidelijk zijn wat de plussen en minnen zijn van de oplossingsrichtingen. Met de reacties in september moet dat leiden tot een voorkeursvariant. Dat is dan de variant die de meeste pluspunten biedt op het gebied van leefbaarheid en toekomstbestendigheid; die ruimtelijk en financieel uitvoerbaar is én die gedragen wordt door Volkel.

Besluit
"Als we na de Volkel-brede raadpleging in september hebben kunnen vaststellen welke oplossingsrichting de voorkeur heeft, gaan we die verder uitwerken. Pas dan kunnen we ook preciezer gaan kijken naar de inpassing van die voorkeursvariant, en zullen we in gesprek gaan met de direct betrokkenen. We leggen de voorkeursvariant vervolgens ter besluitvorming voor aan de bestuurders van gemeente Uden en de provincie Noord-Brabant." Het streven is om voor het einde van het jaar een bestuurlijk besluit te hebben over de voorkeursvariant voor de N605. Daarna kan dan een vervolgtraject worden opgestart om de daadwerkelijke realisatie van de gekozen oplossing voor te bereiden.

Meer berichten