Logo kliknieuws.nl/uden
Foto: Concept in Beeld

Bernhoven opent opnieuw obligatielening voor medewerkers en regio

  •   keer gelezen

UDEN | Bernhoven heeft op 2 juli de obligatieleningen voor medewerkers en inwoners in de regio geopend. Ook dit jaar is het mogelijk om geld uit te lenen aan Bernhoven B.V. tegen een rentepercentage van 4 procent. Vorig jaar is op deze wijze 2 miljoen opgehaald vanuit de regio. Dit jaar hoopt Bernhoven dat er op 3 miljoen aan obligaties wordt ingeschreven.

“Hoewel het jaar 2020 door corona een andere wending genomen heeft, houdt Bernhoven vast aan de eerder ingezette koers", vertelt Geert van den Enden, algemeen directeur Bernhoven. "Het uitgeven van obligaties gaat over de kracht van participatie en betrokkenheid creëren. Een van onze grote succesfactoren is onze verregaande manier van samenwerken. Samen zijn we sterker, daar geloven we echt in. Onze medewerkers hebben vanaf het begin de kans gekregen om zelf in Bernhoven te investeren, voor de omgeving is dit het tweede jaar. We willen ons graag nog meer verbinden met de regio, zodat we ook echt samen werken aan gezondheid met daarbij het welzijn van de patiënt als uitgangspunt. Als altijd willen we daarbij een vertrouwde plek zijn. Dichtbij, nu en in de toekomst.”

Blijk van waardering voor medewerkers
In de periode 2018-2023 geeft Bernhoven jaarlijks al haar personeel een gift van 100 euro in de vorm van obligaties. Dit jaar ontvangen de medewerkers niet één obligatie ter waarde van 100 euro maar twee obligaties, met een totaalwaarde van 200 euro. Het is een blijk van waardering voor alle collega’s, voor hun tomeloze inzet tijdens de coronacrisis en een opsteker voor de toekomst. Het is ook om de verbondenheid verder vast te leggen, want dat is waar de uitgifte van obligaties in de basis over gaat. Meer betrokkenheid, meer participatie. "Bernhoven is ervan overtuigd dat we sterker zijn met elkaar. Naast de versterking van de betrokkenheid van de medewerkers betekent dat ook samen met betrokkenen uit de regio, buiten de muren van het ziekenhuis. Denk aan huisartsen, apothekers, maar natuurlijk ook patiënten en hun familie. We bieden alle betrokkenen in de regio de mogelijkheid om de koers van Bernhoven te steunen én daar zelf ook beter van te worden door te investeren in obligaties."

Hoe werkt investeren met obligaties in Bernhoven?
Investeren, oftewel participeren, in Bernhoven is mogelijk door obligaties aan te kopen. Hierbij verstrekt de obligatiehouder een lening aan Bernhoven. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd in één keer door de organisatie aan de obligatiehouder terugbetaald. Ieder jaar ontvangt de obligatiehouder een vast rentepercentage van 4 procent. Alle obligaties hebben dezelfde waarde en rechten. Eén obligatie heeft een waarde van 100 euro en tezamen vertegenwoordigen ze een maximale som van 3 miljoen. Instappen is mogelijk vanaf vijf obligaties, oftewel een bedrag van 500 euro. Obligatielening Bernhoven V is specifiek opengesteld voor betrokkenen in de omgeving. 

Informatiebijeenkomsten
Bernhoven organiseert informatiebijeenkomsten om informatie en uitleg te geven over de mogelijkheid tot investeren in Bernhoven. Deze vinden op de volgende data plaats:

14 juli: raadszaal van de gemeente Uden, Markt 145, aanvang 19.30 uur (25 plaatsen)

23 juli online, aanvang 19.30 uur

11 augustus online, aanvang 19.30 uur

13 augustus: raadszaal van de gemeente Oss, Raadhuislaan 2, aanvang 19.30 uur (35 plaatsen)

Gezien de maatregelen in verband met corona bieden ze zowel fysieke als onlinebijeenkomsten aan. Ze vragen iedereen hierbij zo veel mogelijk aan te melden voor de (online) bijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich aan te melden via www.bernhoven.nl/aanmeldenobligaties.

Samenwerking en informatie
De obligaties worden uitgegeven door Bernhoven B.V. en aangeboden via AndersFinancieren. AndersFinancieren fungeert als financieringsplatform voor partijen zoals Bernhoven die een groot maatschappelijk belang dienen en staat voor zinvol beleggen. Meer informatie is te vinden op www.bernhoven.nl/obligatielening/of via www.andersfinancieren.nl.

Meer berichten