Landerd doet oproep aan Ministerie voor oplossing luchtwassers | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden
Foto: Martijn Schwillens

Landerd doet oproep aan Ministerie voor oplossing luchtwassers

  •   keer gelezen

ZEELAND | Het college van Landerd heeft een brief geschreven aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar aanleiding van de vergunning voor een luchtwasser voor een agrarisch bedrijf in Zeeland. Omwonenden zijn bezorgd over de geuroverlast die dit gaat geven en hebben gevraagd de vergunning in te trekken. De gemeente Landerd heeft dit verzoek afgewezen, omdat er geen wettelijke grond voor is. Toch begrijpt het college van Landerd de zorgen van de omwonenden. Daarom hebben ze een brief gestuurd aan de minister. Hierin vragen ze de Rijksoverheid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor dit probleem.

Aanleiding voor het verzoek van de omwonenden is de gewijzigde geuremissiefactor van de luchtwasser zoals die op het bedrijf vergund is. Dit is een zogenoemde combiluchtwasser. Uit onderzoek is gebleken dat het in het verleden vastgestelde geurrendement van deze luchtwasser niet wordt gehaald. Hierdoor is de geuruitstoot van deze luchtwassers fors toegenomen. Toch heeft de gemeente geen juridische grond om de vergunning voor het bedrijf af te wijzen.

Al voor de afwijzing maar ook daarna hebben de omwonenden en de gemeente gezamenlijk het initiatief genomen om met elkaar in gesprek te blijven. Ook de ondernemer van het agrarisch bedrijf is betrokken bij dit overleg. Er is sprake van een constructief overleg waarbij wordt gezocht naar oplossingen om de mogelijke overlast van het bedrijf zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast heeft de raad van de gemeente Landerd op 28 mei 2020 een motie aangenomen. Hierin dragen ze het college op om te onderzoeken op welke manier sturing kan worden gegeven aan een duurzaam buitengebied met terughoudendheid bij de vestiging van intensieve veehouderij.

Wethouder Hans Vereijken ziet hierin ook aanleiding om samen met ondernemers en omwonenden in gesprek te blijven. "Ik zie een relatie tussen de bezorgdheid bij de omwonenden, de betrokkenheid van de raad uitgesproken in een motie en de verantwoordelijkheden van de overheid. Naast de gemeente speelt hier ook de provincie en het rijk een rol. Het college heeft dan ook het initiatief genomen om in een brief aan het Ministerie de Rijksoverheid op te roepen om haar verantwoordelijkheid te nemen."

Meer berichten