Logo kliknieuws.nl/uden
Op het dak van dit varkensbedrijf zouden vele honderden zonnepanelen komen te liggen.
Op het dak van dit varkensbedrijf zouden vele honderden zonnepanelen komen te liggen.

UdenEnergiek en PostCodeRoos stoppen

  •   keer gelezen

UDEN | UdenEnergiek en PostCodeRoos stoppen ermee. Wel zijn er nog andere initiatieven die in de behoefte van lokale, collectieve energieopwekking gaan voorzien.

In de afgelopen paar jaar heeft het lokale initiatief UdenEnergiek zich sterk gemaakt om een PostCodeRoos project op te starten. Een project waarbij in coöperatief verband energie opgewekt wordt met behulp van zonnepanelen op een groot Udens dak. Er hebben zich, na het verzorgen van enkele informatieavonden en na het verkrijgen van publiciteit, veel mensen vrijblijvend aangemeld. Mensen die, om wat voor reden dan ook geen zonnepanelen op eigen dak kunnen of willen plaatsen, maar toch gezamenlijk duurzame energie op willen wekken. Een initiatief, gesteund door veel particulieren en waarvoor aanvankelijk zelfs interesse getoond is door een woningbouwcorporatie, maar waar uiteindelijk toch te weinig animo voor blijkt te zijn. Diverse factoren hebben er ook toe geleid dat de daadwerkelijke realisatie van het plan steeds moeilijker is geworden. De belangrijkste reden is het feit dat de PostCodeRoos regeling per 2021 ophoudt te bestaan, en wordt vervangen door een (minder interessante) subsidieregeling. De informerende functie die UdenEnergiek in de complexe PostCodeRoos regeling heeft, en waarvoor het initiatief destijds in het leven is geroepen, is hierdoor grotendeels overbodig geworden. Daarom is besloten om te stoppen met de activiteiten. Het is overigens niet zo dat er geen plaats meer is voor lokale, collectieve energieopwekking. Andere initiatieven zullen in de toekomst dan ook ongetwijfeld in deze behoefte gaan voorzien. Deze kunnen gebruik maken van de nieuwe subsidie regeling of, wanneer zij al begonnen zijn met de aanleg van een zonne-energie-project, dit jaar op de valreep toch nog gebruik maken van de PostCodeRoos regeling. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij coöperatie het Zonnehuukske uit Venhorst. UdenEnergiek heeft in de afgelopen paar jaar over het algemeen veel bereidwilligheid tot samenwerking gezien. Initiatiefnemer Dim Boonstoppel hoopt dat de mensen die interesse toonden, toch een weg weten te vinden naar een duurzame wijze van energieopwekking.

Meer berichten