Logo kliknieuws.nl/uden

Voor bijna 6 miljoen aan investeringen in Uden

  •   keer gelezen

UDEN | Het college van burgemeester en wethouders presenteerde vandaag de begroting voor 2021. Het is de laatste begroting in deze bestuursperiode en tegelijk de laatste van de gemeente Uden. In 2021 staat voor bijna 6 miljoen aan nieuwe investeringen gepland. De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt weliswaar iets, maar met niet meer dan de inflatiecorrectie van 1,7 procent.

Van de 6 miljoen euro is een flink gedeelte bestemd voor de herinrichting van de Violierstraat, inclusief rotondes (2,2 miljoen), en de uitbreiding van huisvesting van basisscholen De Wijde Wereld en de Zevenster (samen 2 miljoen). Bij Speelleercentrum De Wijde Wereld is namelijk sprake van een wachtlijst en ook het aantal leerlingen van vrijebasisschool de Zevenster blijft structureel groeien. Daarnaast is er ruim 1,5 miljoen gereserveerd voor andere investeringen, waaronder een nieuwe uitkijktoren in natuurgebied De Maashorst.

Andere investeringen
Andere voorgestelde investeringen en overige projecten in de begroting zijn onder meer het aanwijzen van een evenemententerrein, de aanleg van hemelwaterrioleringen bij grote herinrichtingsprojecten, ombouwconstructies voor GFT+E containers bij hoogbouwwoningen, extra formatie om de afgesproken duurzaamheidsagenda waar te kunnen maken, inzetten extra capaciteit t.b.v. positionering in de regio, definitief maken van de Centrumvisie, de verdere voorbereiding herindeling Uden-Landerd, het doorontwikkelen Wegwijzer Jeugd (jeugdhulpverlening), en herontwikkeling van het terrein van het voormalig politiebureau en de brandweerkazerne Leeuweriksweg. Ook het realiseren van woningen staat op het lijstje, waaronder woningen op Park Maashorst kamer 2 en 3 en plangebied De Ruiter. Ook gaan de kavels van bedrijventerrein Hoogveld-Zuid in de verkoop. Wethouder Franko van Lankvelt, portefeuillehouder Financiën, over de begroting: “Samen met de nog lopende investeringen uit 2019 en 2020, willen we Uden, Volkel en Odiliapeel nog mooier maken voor de toekomst. We gaan het komende jaar nog eens extra inzetten op het realiseren van alle doelen uit ons coalitieakkoord.”

WOZ-waarde en OZB
In 2021 wordt de onroerendezaakbelasting (OZB) alleen verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,7 procent. Vooruitlopend op deze begroting is in de media onlangs veel aandacht besteed aan de stijging van de WOZ-waarde van woningen. Hierbij werd een relatie gelegd met de stijging van de onroerendezaakbelasting (OZB) door gemeenten. “Die WOZ-waarde betreft getaxeerde prijzen van huizen”, benadrukt Van Lankvelt. “Ook in Uden zijn die dit jaar sterk gestegen. Dat is simpel gezegd een kwestie van vraag en aanbod. Mensen willen hier gelukkig graag wonen. Niet gek natuurlijk, want het voorzieningenniveau is hoog, de ligging ten opzichte van steden als Den Bosch en Eindhoven is gunstig en we hebben een heerlijk natuurgebied in onze achtertuin. De OZB-belasting staat hier echter los van. Die corrigeren we dit jaar alleen met de inflatie.”

Gevolgen corona
Hoewel de begroting van Uden de afgelopen jaren keurig sluitend was, wijst Van Lankvelt wel op de onzekere gevolgen van de coronacrisis: “Het zijn onzekere ontwikkelingen in onzekere tijden, die we nu nog niet hebben kunnen meenemen in deze programmabegroting. We weten immers nog niet precies wat de gevolgen zijn van de coronacrisis. Dat hangt vooral ook af van de duur ervan. Maar dát er gevolgen zullen zijn voor onze financiën is helder. Gelukkig hebben we een gezonde financiële basis voor hetgeen mogelijk nog op ons afkomt en voor het samengaan met de gemeente Landerd in 2022."

Meer berichten