Logo kliknieuws.nl/uden
Foto: Aileen van Tilburg

Landerd trots op laatste begroting: 'Financieel gezond naar de gemeente Maashorst'

  •   keer gelezen

UDEN | Het college van Landerd legt de gemeenteraad ook dit jaar een gezonde begroting voor. De Begroting 2021 is de laatste begroting die de gemeente Landerd maakt, voor de herindeling met de gemeente Uden. De gemeente Landerd is er klaar voor om in 2022 als nieuwe gemeente Maashorst verder te gaan.

Wethouder Vereijken over de Begroting 2021: “De afgelopen jaren is er ontzettend veel geïnvesteerd in voorzieningen in onze dorpen. In deze begroting geen grote nieuwe plannen, maar de puntjes op de ‘i’. We voeren uit wat eerder al in gang is gezet en financieel geborgd. Neem het Dorpshuis Zeeland. Het ontwerp is onlangs gepresenteerd, dat wordt een aanwinst voor Zeeland. Voor inwoners en mét inwoners, zij staan mee aan het roer. Dat is mooi en dat vinden we belangrijk. Er wordt ook nog volop gewerkt aan Sport en Spel Reek en de komst van de Aldi. De oogst waar we al dagelijks van kunnen genieten is het vernieuwde centrum van Schaijk en herinrichting van de pleinen in Zeeland. We kunnen met recht zeggen dat we met krachtige kernen de nieuwe gemeente tegemoet gaan”.

Belangrijk in 2021
In 2021 wordt nog altijd geïnvesteerd in de ontwikkeling van natuur en recreatie, met natuurgebied de Maashorst als trekpleister. "Met ondernemers werken we aan het toekomstbestendig maken van de recreatieparken. Op het gebied van welzijn blijft de zorg voor jeugd belangrijk, net als het stimuleren van sport en bewegen door de buurtsportcoach en een lokaal sportakkoord. Samen Landerd Samen Beter blijft zich inzetten voor de gezondheid en het welzijn van de Landerdse inwoners. Nieuw is de oprichting van een kindergemeenteraad voor de nieuwe gemeente Maashorst, een project dat dit najaar start op alle basisscholen." Er blijft behoefte aan bouwgrond voor woningen en bedrijven. De ontwikkeling van bestemmingsplannen Voederheil II, Repelakker III, Akkerwinde III en Kerkstraat Oost staan dan ook op de agenda. Verder staan er voor komend jaar diverse vervangingen/aanpassingen en onderhoud van wegen gepland. Gebouwd wordt er volop: Dorpshuis Zeeland, realisatie Aldi Reek en Sport en Spel Reek. Over de renovatie sporthal De Eeght moet nog besloten worden.

Woonlasten
Ondanks alle investeringen in de dorpen, blijft de woonlastenstijging beperkt tot in totaal gemiddeld 1,7 procent voor een meerpersoonshuishouden.

Coronacrisis
Door corona is er dit jaar in Nederland en ook in Landerd, veel veranderd. Naast persoonlijk leed, ziekte, overlijden, eenzaamheid et cetera, zijn er ook forse economische gevolgen voor veel bedrijfstakken. "Als gemeente Landerd hebben we alles in het werk gesteld om de gevolgen voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Dat ligt niet altijd in het vermogen van de gemeente, maar we blijven hier alert op zolang deze crisis voortduurt. Ook in 2021 zullen we steunmaatregelen treffen als dat nodig is. Op veel terreinen worden we als gemeente door het Rijk gecompenseerd. Hierdoor zijn de financiële gevolgen voor Landerd te overzien en tot nu toe nog te dragen."

Meer berichten