Logo kliknieuws.nl/uden

Wijkondersteuners van start in wijk Melle en Bogerd-Vijfhuis

  •   keer gelezen

UDEN | In de wijken Melle en Bogerd-Vijfhuis in Uden is afgelopen maand een wijkondersteuner gestart. Wijkbewoners kunnen bij hen terecht als ze iets voor hun wijk willen betekenen en hiervoor een initiatief of een idee hebben. Maar ook wanneer ze ondersteuning kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld financiën, opvoeding kinderen, eenzaamheid of mantelzorg.

Door een wijkgerichte aanpak is beter zicht op wie hulp nodig heeft en ook wie ondersteuning kan bieden. Dat laatste hoeft namelijk niet altijd de gemeente of een andere professionele partij te zijn, soms kunnen inwoners elkaar ook heel goed helpen. Ze moeten hiervoor dan wel met elkaar in verbinding worden gebracht. Het is de taak van de wijkondersteuner om die verbinding te maken maar ook om samen met wijkbewoners te kijken welke voorzieningen de wijk hiervoor nodig heeft.

Pilots wijkgericht werken
In het Coalitieakkoord 2018-2021 is opgenomen dat preventie de basis is van het sociaal beleid van de gemeente Uden. Vanuit de gedachte dat voorkomen beter is dan genezen, zijn er diverse beleidsontwikkelingen opgestart waaronder het ‘Netwerk van voorzieningen’. In dit Netwerk zijn drie pilots wijkgericht werken opgestart: in Melle, Bogerd-Vijfhuis en in Odiliapeel. Binnen deze pilots wordt er door de betrokken partijen (GGZ Oost-Brabant, Brabantzorg, Area, ONS Welzijn en gemeente Uden) én wijkbewoners intensief samengewerkt.

Meer berichten