Lokale duurzame stroom via Udense Solar Highway | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden
<p>De Udense Solar Highway.&nbsp;</p>

De Udense Solar Highway. 

Lokale duurzame stroom via Udense Solar Highway

  •   keer gelezen

UDEN | De Solar Highway Uden is een geluidsscherm met zonnecellen aan voor- en achterkant. Het is te vinden langs de A50 tussen afslag Volkel en afslag Ziekenhuis Bernhoven.

Solar Highway is een zeer innovatief project dat in 2017 is bedacht ter vervanging van de geluidsschermen die twee meter te laag waren ingemeten en in 2018 zijn vervangen. Vanaf de start heeft Rijkswaterstaat (RWS) bij deze unieke pilot voor ogen gehad dat deze duurzame lokaal opgewekte energie een verbinding met de bewoners in de directe omgeving zou krijgen. Bij de opening in februari 2019 benadrukte de minister dat de stroom ten goede zou gaan komen aan omwonenden na de definitieve oplevering. Annie van Genugten en Anne Bootsma zijn als initiatiefnemers vanaf eind 2018 al in gesprek met RWS op welke basis dit te realiseren is. In het maken van die verbinding met bewoners hadden zij een simpele en laagdrempelige opzet voor ogen. Dat was nog niet zo eenvoudig. Een heel traject, met gelukkig uiteindelijk resultaat.

Deelname
Deelnemen aan de coöperatie Solar Highway Uden is interessant voor iedereen die lokale duurzame energie wil afnemen, voor bewoners van huizen waar geen zonnepanelen op kunnen en voor bewoners waar zonnepanelen op eigen dak met een hoge eigen investering niet gewenst of mogelijk is. Door deelname in een langjarige verbintenis via een lokale energie coöperatie en een Regeling Verlaagd Tarief / Postcoderoos regeling is er ook een financieel voordeel. Stroom van de Solar Highway wordt verdeeld in Solar Highway delen (SH-delen). Een Solar Highway deel vertegenwoordigt een waarde van 100Wp per SH-deel. Dit komt neer op een deelname tussen 80 en 90 KiloWatt uur (KWh) afhankelijk van de opbrengst van de Solar Highway in dat jaar.
Met de maximaal mogelijke opbrengst, die door TNO geschat is op 248.000 Wp, betekent dit dat er 2480 SH-delen te verdelen zijn. Hier is het aantal deelnemers op gebaseerd. Hiermee krijg je lokaal en duurzaam geproduceerde zonne-energie van de Solar Highway. Deze wordt geleverd via een coöperatie waar je lid van wordt en ook een eerste inleg en een jaarlijkse deelname voor betaalt. En waar een Regeling Verlaagd Tarief bij van toepassing is, die een looptijd heeft van 15 jaar.
Wat betekent dit concreet? Heb je bijvoorbeeld een jaarverbruik van 2725 KWh dan kan voor 28 SH-delen ingeschreven worden. Iedereen kan zelf bepalen hoeveel SH-delen je huishouden nodig heeft om het elektriciteitsverbruik af te dekken.

Aanmelden
Voor meer informatie of om je aan te melden, stuur een email naar a.k.bootsma@kpnmail.nl met naam, adres, emailadres en vermelding van het aantal SH-delen. Geïnteresseerden worden gevraagd om vóór 6 december kenbaar te maken als potentiële deelnemer mee te willen doen. De daadwerkelijke deelname vindt in de loop van december plaats. Potentiele deelnemers krijgen een nummer, te beginnen vanaf 1 en in die volgorde worden ook de SH-delen toegewezen tot de 2480 SH-delen uitgegeven zijn. Als het aantal SH-delen onder de potentiële deelnemers is verdeeld, dan kom je op een wachtlijst. Bij aanmelding ontvang je een elektronische nieuwbrief.

Meer berichten