Foto: Henk Lunenburg

150.000 euro voor aantrekkelijkere schoolpleinen in Uden

  •   keer gelezen

UDEN | Gemeente Uden investeert met de ‘impulsregeling Natuurlijk spelen op schoolpleinen’ 150.000 euro om schoolpleinen in Uden aantrekkelijker te maken. Op veel schoolpleinen heeft bestrating (verharding) nog de overhand en is er weinig groen. Daar wil gemeente Uden in 2021 verandering in brengen.

Met de impulsregeling stimuleert de gemeente de scholen om hun schoolplein groener te maken en aandacht te hebben voor waterbewustzijn. De verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs (OHV) bepaalt dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor de voorzieningen voor huisvesting van scholen, zoals ook de kosten voor schoolpleinen. De impulsregeling biedt gemeente Uden de mogelijkheid om toch aanvullende voorzieningen voor de schoolpleinen te bekostigen. Alle scholen in de gemeente kunnen komend jaar een eenmalige subsidie aanvragen. De regeling eindigt 31 december 2021. “Onze ambitie is dat volgend jaar alle schoolpleinen in Uden aantrekkelijker en groener zijn met voldoende variatie aan speeltoestellen voor leerlingen van alle leeftijdscategorieën”, legt wethouder Gijs van Heeswijk uit. “Deze financiële impuls levert hier een substantiële bijdrage aan.”

Huidige regeling ontoereikend
Jaarlijks stelt gemeente Uden al een subsidie beschikbaar om schoolpleinen aantrekkelijker te maken. Deze regeling is echter ontoereikend om grote stappen te maken. Want met een maximaal bedrag van 2.500 euro per school kunnen er maar twee scholen per jaar gebruik van maken. Voor nieuwe scholen wordt in het bouwbudget een reservering gemaakt voor het aanleggen van een ‘aantrekkelijk schoolplein’.

Watervisie en Riolieringsplan
Natuurlijk spelen op schoolpleinen sluit aan bij het beleid van de Watervisie en het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) dat er op gericht is om wateroverlast, verdroging en hittestress in woongebieden te voorkomen. De regeling stimuleert ook het verder vergroenen van woongebieden. Specifieke begeleiding over hoe een speelplein te vergroenen krijgen scholen van een gespecialiseerd adviesbureau. “We hebben met alle schoollocatiedirecteuren gesproken. Vijftien van de twintig scholen hebben aangegeven serieuze interesse te hebben en gebruik te maken van deze financiële impuls. Samen zorgen we komend jaar voor aantrekkelijke groene, duurzame schoolpleinen waar het voor kinderen fijn is om te spelen”, aldus Van Heeswijk.

Meer berichten