Prijsvraag nieuwe woonvormen in Park Maashorst

  •   keer gelezen

UDEB | Gemeente Uden start in januari een prijsvraag voor de ontwikkeling van (een) nieuwe woonvorm(en) in een klein gedeelte van het woongebied Park Maashorst.

Wethouder Maarten Prinssen legt uit: “Bij de voorbereiding van onze nieuwe woonvisie spraken we af dat we in Uden ruimte willen bieden aan nieuwe vormen van wonen. In Park Maashorst is daar nu ruimte voor op zo’n 4.500 m2. In de vorm van een prijsvraag willen we iedereen de gelegenheid bieden om met een goed idee te komen. Wij dagen u uit om ons te verrassen met een creatieve invulling, bijvoorbeeld wat betreft duurzaamheid en flexibiliteit. We denken hierbij onder andere aan verplaatsbare woningen, tiny-houses of bijvoorbeeld ecologische woningen. Degene met het beste idee krijgt straks de gelegenheid om dat voor eigen rekening en risico op deze locatie te gaan ontwikkelen en realiseren.”

Wat zijn nieuwe woonvormen?
De prijsvraag richt zich op woonvormen die in Uden nog niet of nog niet in deze vorm bestaan. Het gaat daarbij niet om woningtypologieën (zoals vrijstaand, rij- enzovoorts), maar om andere vormen van wonen zoals groeps- of collectief wonen en klein wonen. Voorbeelden zijn geclusterde woonvormen (voor ouderen), collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), meergeneratiewonen, begeleid wonen, maar ook tijdelijke woningen (flexwonen) en klein wonen in de vorm van tiny houses.

Wie kan een idee indienen?
Met deze prijsvraag is de gemeente op zoek naar een (burger)initiatief. Ze zoeken particuliere initiatiefnemers of een collectief particulier opdrachtgeverschap. Het staat vrij om professionele partijen te betrekken bij de planvorming en/of uitwerking (zoals een bouwbedrijf, ontwikkelaar en/of belegger). Professionele partijen zijn echter nadrukkelijk uitgesloten van deelname wanneer zij niet kunnen aantonen dat zij samenwerken met een collectief van particuliere initiatiefnemers/inwoners. Van 4 tot en met 31 januari 2021 kun je je idee presenteren via het nieuwe participatieplatform van de gemeente: www.udenaanhetwoord.nl.

Meer berichten