'Begrazing grote grazers heeft positief effect' | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden
<p>Taurossen in de Maashorst. (foto: Peter Noy)</p>

Taurossen in de Maashorst. (foto: Peter Noy)

'Begrazing grote grazers heeft positief effect'

  •   keer gelezen

UDEN | Naar aanleiding van de evaluatie van de begrazing met grote grazers in de Maashorst van bekijkt het Bestuurlijk Regie Team van De Maashorst welke maatregelen het kan treffen. Maar eerst zullen de gemeenteraden zich gaan beraden over de toekomst van de begrazing. Om binnen de huidige kaders de veiligheid tot dan te maximaliseren, kunnen wel alvast kleinere maatregelen worden getroffen. 

In De Maashorst krijgt de natuur de rust en ruimte om zich te ontwikkelen met geen of zo min mogelijk ingrijpen van de mens. De grote grazers zijn een natuurlijk onderdeel van dit ecologisch systeem. Het ‘Oergebied’ van Brabant is toegankelijk gemaakt voor bezoekers die ervan kunnen genieten, zolang zij zich aan de veiligheidsvoorschriften houden. Naar aanleiding van een incident tussen een recreant en een tauros besloot het Bestuurlijk Regie Team (BRT) begin vorig jaar om de evaluatie naar de ecologische effecten en de veiligheid van de grote grazers in De Maashorst eerder uit te voeren dan gepland. De evaluatie, die is uitgevoerd door een externe partij, is gebaseerd op een online enquête, verdiepende interviews met ondernemers en toeristen en werksessies met een brede afvaardiging van de Adviesraad, terreineigenaren en (kudde)beheerders.

Positief effect
De conclusie uit de ecologische evaluatie is dat de begrazing door wisent, tauros en exmoor een positief effect heeft. De dieren dragen met hun gedrag zichtbaar bij aan ontwikkeling en behoud van flora en fauna, het bos en het landschap en aan het herstel van het watersysteem op De Maashorst. Uit het onderzoek naar de veiligheid blijkt dat een minderheid zich onveilig voelt in de nabijheid van grote grazers. “Veiligheid moet wel voorop staan”, zegt Franko van Lankvelt, voorzitter van het BRT dat de urgentie ziet om door te pakken op het veiligheidsvraagstuk. Maar het BRT wil nu niet meteen onomkeerbare maatregelen uitvoeren. “Eerst zullen de gemeenteraden zich gaan beraden over de toekomst van de begrazing en eventueel te nemen maatregelen. Ingrijpende veiligheidsmaatregelen als het uitrasteren van (delen van) fietspaden en het optimaliseren van de recreatieve voorzieningen in de schil vergen namelijk meer voorbereiding en er zijn ook hogere kosten mee gemoeid. Bovendien moeten de te nemen maatregelen tevens goed afgestemd zijn op de beleidsdoelstellingen en de overige opgaven die er liggen. Tot die tijd kunnen we echter wel al snel starten met wat kleinere maatregelen waarmee we binnen de huidige kaders maximaal kunnen inzetten op veiligheid.” Zo kan bijvoorbeeld voor grazers aantrekkelijke beplanting worden verwijderd op onoverzichtelijke plekken, zoals al eerder is gebeurd, en kunnen dieper in het bos aantrekkelijke rustplekken worden gemaakt voor grazers waar ze zich veilig voelen. “Ook kunnen enkele picknickplekken worden uitgerasterd en kunnen informatieborden met gedragsregels worden verbeterd en geplaatst. Voor dit soort maatregelen is al geld opgenomen in de begroting.”

Meer berichten