<p>Een eerdere vaccinatie in Veghel. (Foto: Ad van de Graaf)</p>

Een eerdere vaccinatie in Veghel. (Foto: Ad van de Graaf)

BrabantZorg gaat als één van de eerste verpleeghuizen bewoners vaccineren

  •   keer gelezen

Minister Hugo de Jonge vertelde dinsdagavond tijdens de corona-persconferentie dat vanaf maandag 18 januari gestart wordt met het vaccineren van kwetsbare bewoners in verpleeghuizen. BrabantZorg is één van de verpleeghuizen in Nederland die als eerste mag starten met het vaccineren.

Wilma de Jong, voorzitter Raad van Bestuur BrabantZorg: "De vaccinatie gebeurt in meerdere rondes. Vanuit de Rijksoverheid ontvangen we daarom voor iedere ronde criteria; iedere ronde is een andere groep bewoners aan de beurt. Een belangrijk criterium voor de eerste groep die we gaan vaccineren vanaf 18 januari is dat deze mensen wonen in in één van onze verpleeghuizen én onder behandeling zijn van een Specialist Ouderengeneeskunde.”
Vandaag ontvangen zo'n 1.400 bewoners een uitnodiging voor vaccinatie met het Pfizer/BioNTech vaccin. De Jong: "We weten nog niet of we maandag al alle voor deze groep benodigde vaccinaties ontvangen. Daarom kan het zijn dat de eerste vaccinatieronde in verschillende fases wordt uitgevoerd.” Ze vervolgt: "Wij zijn blij dat we bij BrabantZorg als één van de eerste organisaties in Nederland mogen vaccineren. Blij omdat bewoners na vaccinatie beschermd zijn tegen het virus dat al zoveel leed heeft veroorzaakt. Blij omdat we hierdoor langzaam maar zeker stappen kunnen zetten naar een leven zonder corona. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk bewoners van BrabantZorg zich in deze ronde laten vaccineren: voor henzelf, hun dierbaren, onze medewerkers én de rest van de maatschappij. Als veel bewoners zich laten vaccineren, kan het leven van iedereen stap voor stap weer iets normaler worden.”
De ervaring die Brabantzorg opdoet met het proces van vaccineren in deze vaccinatieronde wordt door de Rijksoverheid gebruikt voor de invulling van de vaccinatiestrategie voor de groep mensen in Nederland die langdurige zorg nodig heeft. De Jong: "We zijn er trots op dat andere organisaties voor langdurige zorg gebruik zullen maken van de ervaringen die wij hebben opgedaan in het proces van vaccineren tijdens de eerste vaccinatieronde.”

Voorbereidingen
De voorbereidingen voor de eerste vaccinatieronde op de bijna 35 locaties van BrabantZorg zijn in volle gang. “Het is een behoorlijke logistieke operatie die we in korte tijd op touw moeten zetten én moeten uitvoeren. Dat vraagt weer een extra inspanning van onze collega's, maar ik weet dat zij ook nu weer met volle overgave aan deze exercitie zullen meewerken." Voorafgaand aan de vaccinatie wordt aan de bewoner toestemming gevraagd voor het geven van de vaccinatie én voor het delen van gegevens met het RIVM. Vervolgens checkt de Specialist Ouderengeneeskunde altijd nog de medische gegevens en beslist of de medische situatie het toelaat om nu de vaccinatie te ontvangen. De vaccinatie gebeurt met het door het Europees Geneesmiddelenbureau goedgekeurde Pfizer/BioNTech vaccin. Dat betekent dat bewoners twee vaccinaties krijgen, met een tussenpoos van minimaal drie weken. De vaccinatie wordt toegediend door een zorgmedewerker die daartoe bevoegd is. Na de vaccinatie wordt gedurende 15 minuten gemonitord of er acute bijwerkingen zijn.


Meer berichten