Adviesraad Sociaal Domein Uden heeft nog plekjes vrij in themagroepen | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden
Foto: Ad van de Graaf

Adviesraad Sociaal Domein Uden heeft nog plekjes vrij in themagroepen

  •   keer gelezen

UDEN | Adviesraad Sociaal Domein Uden heeft binnen enkele themagroepen nog vacatures. ASD is per 1 januari 2019 gestart, en heeft het recht om ongevraagd het College over deze onderwerpen te adviseren. Het college van B&W is verplicht aan de ASD advies te vragen over alle beleidsvoornemens die het sociaal domein raken. 

De gemeente heeft veel te regelen binnen het sociaal domein. Denk daarbij aan zaken die betrekking hebben op werk, inkomen, zorg, participatie en zelfredzaamheid, jeugd, gezondheidszorg, onderwijs, leerlingenvervoer, schuldhulpverlening, en senioren. Voor afstemming van het beleid had de gemeente jarenlang afzonderlijk contact met plaatselijke welzijnsorganisaties zoals de WMO-raad, DWU (Drempels weg Uden), PMU (Platform Minima Uden) en verscheidene seniorenorganisaties. Voor een betere overlegstructuur zijn eind 2018 de WMO-raad en PMU opgeheven en is de ASD Uden gestart. ASD heeft diverse onderwerpen gebundeld en ondergebracht in themagroepen: Armoede, Werk & Inkomen, Jeugd en Onderwijs, GGZ en psychisch kansarme burgers, Toegankelijkheid en Senioren. Bij enkele themagroepen zijn nog vacatures. Belangstelling? Neem dan contact op met voorzitter Jenny Smits, via 06 11 74 07 57 of voorzitter@asd-uden.nl. Meer info: www.adviesraadsociaaldomein-uden.nl.

Meer berichten