Gemeente Uden komt ondernemers opnieuw financieel tegemoet om coronapijn wat te verzachten | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/uden

Gemeente Uden komt ondernemers opnieuw financieel tegemoet om coronapijn wat te verzachten

  •   keer gelezen

UDEN | Omdat op dit moment nog steeds onzeker is tot wanneer de lockdown en beperkingen door corona van kracht blijven, verlengt gemeente Uden de maatregelen die vorig jaar zijn toegepast om ondernemers en maatschappelijke instellingen financieel tegemoet te komen. De gemeente hoopt met deze maatregelen de economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis enigszins te verzachten. 

“Er is nog steeds weinig perspectief voor ondernemers, zowel in de retail als in de horeca”, vertelt wethouder Gijs van Heeswijk. “Wij willen als gemeente toch wat perspectief bieden. Vandaag hebben we besloten dat we mee gaan werken aan het vergroten van de terrassen, net als vorig jaar. Een kosteloze verruiming tot maximaal het aantal tafels zoals in de situatie vóór corona, en op voorwaarde dat het fysiek kan, zodat 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Dit houden we aan tot 1 november van dit jaar.” Ook geldt voor horecaondernemers voor een periode van een half jaar geen terrashuur en recht van opstal. “Vorig jaar maakten ongeveer 35 ondernemers hier gebruik van”, aldus Van Heeswijk.

Geen marktgeld
Daarnaast vraag de gemeente geen marktgeld voor marktkooplui met niet-essentiële waren, en ook niet voor uitstallingen op gemeentegrond in het centrum. Daarnaast wordt de gevelreclamebelasting kwijtgescholden voor een periode van een half jaar. De fysieke maatregelen in het centrum, zoals de looproutes en zuilen om aandacht te vestigen op de maatregelen, blijven.

Maatschappelijke instellingen
Maatschappelijke instellingen zoals verenigingen en stichtingen die gebruik maken van gemeentelijke accommodaties, sporthallen of buitensportaccommodaties hoeven tot 1 juli geen huur te betalen. Deze huur wordt kwijtgescholden vanaf 1 oktober vorig jaar. Die compensatie geldt ook voor scholen die gebruik maken van de sporthallen, met terugwerkende kracht vanaf de start van het huidige schooljaar 2020-2021. Commerciële gebruikers van Muzerijk hoeven maar de helft van de servicekosten te betalen. Alles bij elkaar gaat dit de gemeente 493.200 euro kosten.

Meer berichten