Logo kliknieuws.nl/uden
Foto: Peter Noy

Natuurherstel rondom Slabroekse bergen binnenkort van start

  •   keer gelezen

UDEN | De gemeente Uden start binnenkort samen met Bosgroep Zuid Nederland met natuurherstel-maatregelen rondom de Slabroekse bergen. Daarmee wordt het natuurlijk watersysteem hersteld, worden de natuurwaarden robuuster gemaakt, en terreinen verbonden. De maatregelen worden in verschillende fases gedurende het jaar voorbereid en uitgevoerd.

Om water langer vast te houden en negatieve effecten van stikstof in de heide en de bossen tegen te gaan, worden inliggende greppels gedempt of afgedamd. De plekken zijn zo gekozen dat dit eenvoudig kan gebeuren. In het bos rondom Slabroek worden op bepaalde plekken een beperkt aantal bomen omgeduwd of ze worden geringd, zodat er ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die hier van oudsher voorkomen. Ten noorden van de oude blokhut maakt de gemeente kleine open plekjes. Daardoor ontstaat een ecologische verbinding tussen de verschillende vennen en poelen. Om het bos aantrekkelijker te maken voor dieren worden ook enkele faunarustgebieden gecreëerd. Dit zijn kleine gebiedjes waar dieren zich veilig voelen en tot rust kunnen komen. Hiervoor worden enkele weinig gebruikte paden, die overigens geen onderdeel zijn van het wandelroutenetwerk, dichtgelegd met bomen. Bezoekers worden dan vanzelf om deze faunarustgebieden heen geleid. Deze werkzaamheden worden vóór half maart uitgevoerd.

Najaar
In het najaar volgen dan de maatregelen om de heide robuuster te maken en de eikenstrubben op de stuifzandwallen te herstellen, waarvoor zowel bij de noordelijke als bij de zuidelijke stuifwal kleinschalig bomen en opslag wordt verwijderd. Zo krijgt het eikenhakhout weer voldoende licht en ruimte. Uitgesleten paadjes op de noordelijke stuifwal worden hersteld waar dat enigszins kan, of juist dichtgelegd. Om heide een kans te geven zich sneller te ontwikkelen, wordt strooisel verwijderd door te chopperen (verdiept maaien). Dit doet de gemeente alleen op plekken naast de stuifwallen waar bomen of opslag wordt weggehaald.

Ecoduct
Om de heide en de populaties van planten en dieren daarvan robuuster te maken, is het belangrijk dat uitwisseling bestaat met andere natuurgebieden, zoals de Bedafse bergen. Hiervoor is in het verleden ecoduct Slabroek aangelegd. De gemeente heeft een eerste verbindingszone langs het fietspad naar de Slabroekse bergen grotendeels ingericht. Deze inrichting ronden ze verder af. Onder de hoogspanningsleiding realiseren ze een tweede verbindingszone. Hier zijn ook ingrepen nodig om de veiligheid van die leiding te waarborgen. Op te hoge struiken onder de leiding en bomen dicht bij de leiding kan stroom namelijk ‘overslaan’. Het gebied onder de hoogspanningsleiding wordt door de ingrepen straks wat meer open dan nu.

Meer berichten