Logo kliknieuws.nl/uden
<p>De symbolische overhandiging van de sleutel.</p>

De symbolische overhandiging van de sleutel.

Oranjerijk heeft De Balans voortaan in eigen beheer

  •   keer gelezen

UDEN | Gemeente Uden heeft het beheer van ontmoetingsplein De Balans overgedragen aan Stichting OranjeRijk. Met de overdracht van het beheer van de accommodatie wordt OranjeRijk verantwoordelijk voor het gebruikersbeheer en de programmering van de activiteiten in De Balans. Naast alle inkomsten en uitgaven die samenhangen met dit gebruikersbeheer ontvangt de stichting een toegroeisubsidie van 15.000 euro. Deze subsidie geeft het bestuur van de stichting voldoende zekerheid om de activiteiten verder uit te breiden en op korte termijn naar een kostendekkende exploitatie toe te groeien.

Begin 2016 heeft de gemeenteraad besloten om zelfbeheerinitiatieven bij de Udense ontmoetingspleinen te onderzoeken en te realiseren. Hiervoor is de pilot Wijkcorporatie Flatwijk gestart. Deze pilot had als doel om De Balans te versterken als ontmoetingsplek voor en door buurtbewoners, door hen te betrekken bij de wijk, maatschappelijk te activeren, participatie te bevorderen en toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Ook de fysieke en sociale leefbaarheid van de wijk verbeteren was een doel.

Activiteiten
Stichting OranjeRijk werd in 2019 opgericht. OranjeRijk zet zich als maatschappelijke organisatie in voor het welzijn van de Flatwijkbewoners. Met een grote groep vrijwilligers organiseert OranjeRijk wekelijks verschillende activiteiten die aansluiten bij de behoefte in de buurt. Je kunt hierbij denken aan maaltijdvoorzieningen, een buurtkapper, klussendienst, en speciale activiteiten voor de kinderen van de KidsInBalansClub en voor ouderen. Voor de laatstgenoemde, grote groep betekent het bestaan van OranjeRijk dat zij minder eenzaam zijn en daardoor mogelijk geen of later gebruik maken van maatwerkvoorzieningen. Tijdens de eerste lockdown in maart vorig jaar, bezorgde OranjeRijk binnen enkele dagen, driemaal per week warme maaltijden bij kwetsbare ouderen in de omgeving.

Op eigen benen
Naast de gemeente Uden zijn ook Area en ONS welzijn belangrijke stakeholders voor OranjeRijk waarmee intensief wordt samengewerkt. “De stichting, bestaande uit een supermooie club mensen, heeft veel geleerd van MuzeRijk en kan nu op eigen benen gaan staan”, vertelt wethouder Maarten Prinssen, die dinsdagochtend symbolisch de sleutel overdroeg. “Hoe OranjeRijk dit in een relatief korte periode voor elkaar heeft gekregen is een prachtig voorbeeld voor andere ontmoetingspleinen waar we ook aan de slag gaan met zelfbeheer.”

Uitstroom naar vervolgtraject
Naast deze activiteiten heeft OranjeRijk met steun van ONS welzijn een aantal trajecten opgezet waarbij op verschillende niveaus inwoners de mogelijkheid krijgen om zich verder te ontwikkelen. Hierbij gaat het om uitkeringsgerechtigden die vrijwilligerswerk verrichten om meer mee te doen in de maatschappij. Zij bouwen tegelijkertijd een arbeidsritme op en doen werkervaring op om zodoende uit te stromen naar werk of een ander vervolgtraject. Voor de coronaperiode waren er 37 kwetsbare deelnemers en vrijwilligers actief. Drie van hen zijn inmiddels uitgestroomd naar betaald werk of een vervolgtraject.

Meer berichten