Logo kliknieuws.nl/uden
<p>De Elisabethstraat.</p>

De Elisabethstraat.

(Foto: Henk Lunenburg)

Gemeente heeft begrip voor sloopplannen Area

  •   keer gelezen

UDEN | De gemeente was al eerder op de hoogte van de plannen van wooncorporatie Area om 76 woningen in de gemeente Uden te slopen, en zegt de plannen voor de sloop dan ook te begrijpen.

Het gaat om 22 woningen in Hoevenseveld, in de Elisabethstraat, Maatsestraat, Valkenburgstraat en Walravenstraat, 26 woningen in Uden West, in de Helenastraat, Kerkakkerstraat en Smidsstraat, en 28 woningen in Volkel in de Aert Willemsstraat. De plannen werden eind maart aangekondigd, en die aankondiging kon rekenen op veel tegenstand van de bewoners van de wijken. Ook Udense politieke partijen zetten vraagtekens bij de beoogde plannen. De SP diende een schriftelijke vraag in om te peilen hoe het college erin staat.

Begrip
Daaruit blijkt dat het college al eerder geïnformeerd is over de plannen. Area heeft de portefeuillehouder bij het periodiek bestuurlijk overleg geïnformeerd en er is door Area, eind februari van dit jaar, een principeverzoek voor de herstructureringsopgaven bij de gemeente ingediend. De gemeente gaf daarbij aan begrip te hebben voor de argumenten en daarmee voor de wens van Area ten aanzien van herstructurering op de drie locaties. “Wij vinden de wens voorstelbaar, maar de drie opgaven moeten nog wel nader uitgewerkt worden”, aldus het college. Volgens het college is het het aan het bestuur van Area om afwegingen over herstructureringen te maken, daar besluiten over te nemen en over te communiceren. Er is daarnaast vertrouwen in het feit dat Area samen met de bewoners de nieuwbouwplannen wenst vorm te geven. “Het is aan Area om daar verder invulling aan te geven.”

Braakliggend terrein vermijden
De SP gaf in de schriftelijke vraag ook nog af of Area wel eerst de nieuwbouwplannen gereed moet hebben, alvorens er ergens gesloopt wordt. Hiermee doelt de Udense partij op de situatie in de wijk De Bogerd, waar 4 jaar geleden woningen gesloopt werden om dezelfde redenen, maar waar waarschijnlijk in 2022 pas wordt gebouwd. Het college vindt dat het onnodig braak liggen van de grond moet worden vermeden. “Het uitgangspunt zou daarom moeten zijn dat planvorming en het planologische en vergunningentraject zoveel mogelijk aansluiten op de fysieke werkzaamheden. Uiteindelijk is dat een beslissing van Area.”

Meer berichten