Logo kliknieuws.nl/uden

Gemeente Uden begint weer met maaien, maar slaat sommige bermen bewust over

  •   keer gelezen

UDEN | Het gras begint weer te groeien en de gemeente Uden start met haar jaarlijkse maaironden. Soms lijkt het alsof er een stuk ‘vergeten’ is. Dat is niet zo, laat de gemeente weten; sommige bermen maaien ze bewust niet.

Gemeente Uden werkt aan meer diversiteit en natuurwaarde in het openbaar groen. Eén van de manieren om dat te bereiken is het minder vaak maaien van gazons en bermen. Dit jaar gaan ze op verschillende plekken in de gemeente nog minder maaien. Zo worden strakke gazons langzaam meer afwisselende grasvegetaties. Dat geldt ook voor de wegbermen. Er wordt daarbij rekening gehouden met de verkeersveiligheid (zicht), hondenuitlaatzones, uitstapstroken bij parkeervakken en ander gebruik.

Kruidenrijk door droogte
Door de droge zomers van de afgelopen drie jaar groeide het gras minder hard en waren op veel plekken al minder maaibeurten nodig. Zo zijn de bermen door de droogte nog kruidenrijker geworden. De wortels van kruiden groeien namelijk dieper in de bodem, waardoor zij het in droge periodes langer kunnen volhouden dan veel grassoorten.

Grasvegetaties
Door gras minder vaak te maaien en het maaisel af te voeren, kan de natuur zich in een langzaam proces gaan ontwikkelen naar bloemrijke graslanden. Het gras wordt in eerste instantie langer en wordt binnen de bebouwde kom nog één keer in de 3 à 4 weken gemaaid en buiten de bebouwde kom nog 1 à 3 keer per jaar. Tijdens dat proces gaan er steeds meer andere plantensoorten groeien, waardoor het grasland geleidelijk naar een ander en meer bloem- en kruidenrijke bodem groeit. Grasvegetaties geven zo door maaibeurten en groeiperioden in elk seizoen een ander beeld. Hoogtepunten vormen de warmere perioden, wanneer het bloemrijke grasland in bloei staat. Wethouder Ingrid Verkuijlen: “Zo dragen we op een heel praktische manier bij aan het terugbrengen en in stand houden van de biodiversiteit.”

Meer berichten