Logo kliknieuws.nl/uden

Meer inwoners met financiële problemen door corona kunnen beroep doen op TONK-regeling

  •   keer gelezen

UDEN | Uit een landelijke evaluatie blijkt dat er veel minder mensen gebruik maken van de TONK-regeling dan werd verwacht. Daarbij wordt een aanzienlijk deel van de TONK-aanvragen afgewezen op basis van de huidige beleidsregels. TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten) is een regeling voor mensen die door corona te maken krijgen met een dusdanige inkomensterugval dat ze daardoor hun vaste lasten niet kunnen betalen. De landelijke trend van het achterblijven van aanvragen als ook de vele afwijzingen op basis van de oude beleidsregels is ook in gemeente Uden te zien. 

Om te zorgen dat meer mensen gebruik kunnen maken van TONK heeft de Rijksoverheid aangedrongen op verruiming van de kaders die gemeenten hebben opgesteld. Gisteren zijn de versoepelde beleidsregels in gemeente Uden vastgesteld en zijn ook de tegemoetkomingen verhoogd. De nieuwe beleidsregels zijn afgestemd met de regiogemeenten. Aanvankelijk liep de tijdelijke noodmaatregel TONK van 1 januari tot 1 juli maar deze wordt verlengd tot 1 oktober. Het Rijk heeft landelijk 130 miljoen euro extra beschikbaar gesteld aan het gemeentefonds.

Uden
De landelijke trend van het achterblijven van aanvragen als ook de vele afwijzingen op basis van de oude beleidsregels is ook in gemeente Uden te zien. Er zijn tot nu toe in totaal 31 aanvragen TONK ontvangen. Op basis van de toen geldende beleidsregels zijn er 9 aanvragen toegekend. Wethouder Maarten Prinssen: “We vinden het belangrijk dat inwoners in onze gemeente die door corona in financiële problemen zijn geraakt, een beroep kunnen doen op TONK. De beleidsregels zijn nu versoepeld zodat er meer mensen gebruik van kunnen maken.”

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
- De minimale terugval in inkomsten van 30 procent wordt losgelaten, een terugval in inkomsten als gevolg van corona waardoor vaste lasten, met name woonlasten, niet meer betaalt kunnen worden is voldoende.

- Naast woonlasten wordt ook gekeken naar andere vaste lasten zoals gas, water en elektriciteit en zorgverzekering, als daarbij een betalingsprobleem is, wordt er maximaal 240 euro per maand vergoed.

- De ‘eigen bijdrage’ in de woonlasten wordt verlaagd van 430 naar 240 euro.

- Wanneer de huur onder de maximale huurgrens valt hoeft niet eerst een beroep gedaan te worden op huurtoeslag. Eventueel reeds ontvangen huurtoeslag wordt in mindering gebracht.

- De totale maximale vergoeding per maand wordt verhoogd van 570 naar 1.000 euro. Hierbij moet worden opgemerkt dat de uiteindelijke maandelijkse vergoeding afhankelijk is van de hoogte van de woonlasten en van de draagkracht van het inkomen.

Meer berichten