<p>De kickoff van de GoedeDoelenWeek in Uden.</p>

De kickoff van de GoedeDoelenWeek in Uden.

(Foto:)

Lokale organisaties GoedeDoelenWeek trekken voortaan samen op

  •   keer gelezen

REGIO | De organisaties die in Uden, Volkel en Odiliapeel de lokale collectes voor landelijke goede doelen verzorgen, slaan de handen ineen op het gebied van publiciteitszaken. Zij zullen hun eigenheid en de eigen collecte behouden, maar willen van elkaar leren om de collecte nog succesvoller te maken. Het eerste succesje: de collectes in de drie kernen vinden in 2021 allemaal in dezelfde week plaats, namelijk van 20 tot en met 25 september.

De jongste georganiseerde collecte is die in Uden; in Volkel en Odiliapeel verzorgen ze de collecte voor verschillende landelijke goede doelen al enkele jaren op deze manier. En dat werkt, stelt Mieke Hommeles van GoedeDoelenWeek Volkel, dat al sinds 2015 één centrale collecte houdt. “Het werkt erg efficiënt”, aldus Mieke. “Bij ons doen er veertien landelijke fondsen mee en we hebben zo’n 250 vrijwilligers. De Volkelse bewoners vinden het prettig om in één keer aan al die doelen te kunnen doneren. We zien dat ook terug in de opbrengst, die de afgelopen jaren steeds gestaag groeide.” Ook Tonita van Vonderen (Collectieve Collecte Odiliapeel) staat achter de opzet. “Odiliapeel was een sterk vergrijzend dorp. Het kan uitdagend zijn om mensen te mobiliseren voor de collecteweek, maar we mogen een beroep doen op 120 vrijwilligers. Als we de opbrengsten zien, weten we waar we het met z’n allen voor doen. De gezamenlijke pr vergroot de aandacht en dat is gunstig voor ons allemaal.”

Van elkaar leren
Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden sluit zich aan bij Mieke en Tonita. “Wij zijn behoorlijk nieuw in de organisatie van de GoedeDoelenWeek en leren nog elke dag. Met ongeveer 17.000 collecte-adressen is de kern Uden relatief groot, de bijhorende planningen dus ook. We kunnen veel leren van de ervaren organisatoren uit Volkel en Odiliapeel. Om er voor de 17 aangesloten fondsen ook dit jaar weer een succes van te maken, zijn ruim 600 vrijwilligers actief voor de stichting.”

Online doneren
En er zijn meer voordelen. Zo kunnen de Udenaren reeds online doneren, iets waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. In Volkel en Odiliapeel zijn ze nog niet zover, maar er is wel interesse. Ook in het aanvragen van subsidie (zoals uit het Udenfonds), het omgaan met vergunningen, het werven (en binden) van collectanten en het representeren van de goede doelen ontstaat er een vruchtbare uitwisseling van informatie en ervaring, maar de eigen identiteit van de afzonderlijke collectes blijft uiteraard geborgd. 

Meer berichten