Foto: Peter Noy

Online bijeenkomst veiligheidsmaatregelen begrazingsgebied De Maashorst

  •   keer gelezen

UDEN | Op donderdagavond 1 juli van 20.00 tot 21.00 uur vindt een online informatiebijeenkomst plaats met als onderwerp: ‘Veiligheidsmaatregelen begrazingsgebied De Maashorst’. Tijdens de informatieavond licht Team de Maashorst een tweetal veiligheidsmaatregelen toe die ze voornemens zijn te nemen naar aanleiding van de ‘Evaluatie Grote Grazers’ door Arcadis 20 oktober 2020.

De maatregelen behelzen het verplaatsen van de afrastering zodat het Slingerpad buiten de begrazing valt, in combinatie met het volledig uit rasteren van de Zevenhuizerweg in combinatie met het vergroten van het wisentengebied en de realisatie van een wild verbinding. Met de maatregelen wil Maashorst in Uitvoering veiligheid en vrijheid bieden in het maken van keuzes die veilig voelen en ook veilig zijn. Daarmee hoopt men recht te doen aan de uitkomsten van de evaluatie, aan de groep bezoekers die zich onveilig voelt, aan de groep bezoekers die van de grazers geniet en aan de grazers zelf. Voor de uitwerking van deze maatregelen zijn thans enkele voorstellen gemaakt. Vertegenwoordigers van Maashorst in Uitvoering willen deze voorafgaande aan de nadere uitwerking ervan eerst graag met geïnteresseerden en betrokkenen delen en bespreken.

Toelichting voorstel
De maatregelen die voorgesteld worden dragen direct bij aan de veiligheid van de recreant en bieden de recreant ook keuze (vrijheid) om binnen en buiten het begrazingsgebied op een veilige plek van de grazers te genieten. Tevens dragen deze bij aan de verdere ontwikkeling van het begrazingsgebied in relatie tot realisatie procesnatuur en beleving van de grote grazers. Vooraf dient opgemerkt te worden dat een voorgestelde maatregel als het uitrasteren van fietspaden géén precedentwerking heeft of garantie biedt voor andere fietspaden die gelegen zijn in het begrazingsgebied.

Aanmelden
Heb je belangstelling om deze informatiebeenkomst bij te wonen met de mogelijkheid om daar je reactie te geven op de voorstellen, meld je dan aan onder vermelding van uw naam (en eventueel de organisatie die je vertegenwoordigt) aan het secretariaat van Team de Maashorst: info@demaashorst.nl. Na aanmelding ontvang je uiterlijk drie dagen tevoren van ons een bevestiging met MS Teams.

Meer berichten