Wederom nieuwe obligatieleningen Bernhoven voor medewerkers en regio

  •   keer gelezen

UDEN | Bernhoven biedt vanaf begin juli weer de mogelijkheid aan medewerkers en inwoners in de regio om in te schrijven op obligatieleningen. Ook dit jaar is het mogelijk om geld uit te lenen aan Bernhoven B.V. tegen een rentepercentage van 4 procent. Vorig jaar is op deze wijze ruim 3 miljoen opgehaald vanuit de regio. Dit jaar hoopt Bernhoven dat er voor eenzelfde totaalbedrag van 3 miljoen aan obligaties wordt ingeschreven. Met de inleg lost Bernhoven bestaande leningen bij de bank af.

Geert van den Enden, algemeen directeur Bernhoven: “Hoewel de afgelopen 15 maanden met corona veel van ons allemaal heeft gevraagd, ben ik trots dat we ook onze stip op de horizon voor 2025 gezet hebben. Bernhoven lanceerde in april de nieuwe strategie ‘Samen werken aan gezondheid’ en heeft de ambitie om in 2025 een gezondheidsorganisatie te zijn. Dat kunnen we niet alleen. We willen samen werken en de betrokkenheid met Bernhoven vergroten. Voor het derde jaar op rij openen we daarom onze obligatielening voor de regio.”

Betrokkenheid versterken
Het uitgeven van obligaties gaat over de kracht van participatie en betrokkenheid creëren. Samen zijn we sterker, dat hebben we tijdens de coronacrisis nog meer ervaren en maakt dat we daar nog meer waarde aan hechten. De medewerkers van het ziekenhuis hebben vanaf het begin de kans gekregen om zelf in Bernhoven te investeren, voor de omgeving is dit het derde jaar. Naast de versterking van de betrokkenheid van de medewerkers betekent dat ook samen met betrokkenen uit de regio, buiten de muren van het ziekenhuis. Denk aan huisartsen, apothekers, thuiszorg, maar natuurlijk ook patiënten en hun familie.

Hoe werkt het
Investeren, oftewel participeren, in Bernhoven is mogelijk door obligaties aan te kopen via het platform AndersFinancieren. Hierbij verstrekt de obligatiehouder een lening aan Bernhoven. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd in één keer door Bernhoven aan de obligatiehouder terugbetaald. Ieder jaar ontvangt de obligatiehouder een vast rentepercentage van 4 procent. Alle obligaties hebben dezelfde waarde en rechten. Eén obligatie heeft een waarde van 100 euro. Instappen is mogelijk vanaf vijf obligaties, oftewel een bedrag van 500 euro. Obligatielening Bernhoven VII is specifiek opengesteld voor betrokkenen in de omgeving.

Informatiebijeenkomsten
Bernhoven organiseert informatiebijeenkomsten om toelichting te geven over de koers van Bernhoven en over de mogelijkheid tot investeren in Bernhoven. Gezien de maatregelen in verband met corona zijn er zowel fysieke als online bijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de (online) bijeenkomsten via www.bernhoven.nl/aanmeldenobligaties.

Meer berichten