<p>In totaal werken er dertig gepensioneerde vakmensen bij de Solidariteitswerkplaats. (foto: Henk Lunenburg)</p>

In totaal werken er dertig gepensioneerde vakmensen bij de Solidariteitswerkplaats. (foto: Henk Lunenburg)

25-jarig jubileum van de Solidariteitswerkplaats Uden e.o: ‘De afgelopen 25 jaar brachten we zo’n 30.000 kilo oude metalen weg’

  •   keer gelezen

UDEN | Solidariteitswerkplaats Uden, gevestigd op de Loopkantstraat 17, bestaat 25 jaar. “Solidariteit betekent dat we door een gevoel van samenhorigheid verbonden zijn met het lot van anderen en daaraan consequenties verbinden”, vertelt Ton van der Vegt, voorzitter van de Solidariteitswerkplaats. “De betekenis van dit woord, waaraan de Solidariteitswerkplaats haar naam ontleend, heeft in de afgelopen 25 jaar niet aan betekenis en waarde verloren.” We kijken met de voorzitter terug op de afgelopen 25 jaar.

door Henk Lunenburg

Hoe en wanneer is de Solidariteitswerkplaats begonnen?
“Het moederbedrijf ‘Vraag en Aanbod Internationaal’ in Tilburg verzamelde sinds de oprichting in 1984 in de landen Oeganda en Tanzania, veelal door tussenkomst van missionarissen, de vraag naar opgeknapte materialen voor mensen in landen van ontwikkeling. Doordat de behoefte vele keren groter was dan het aanbod werden de ‘derde wereld werkplaatsen’ opgericht. In hoogtijdagen had Noord-Brabant vijftien werkplaatsen, Uden sloot zich daar op 7 juni 1996 bij aan. Ze startte in een werkplaats op het Kruisherencollege, verhuisde korte tijd later naar de leegstaande levensschool Merlo en in 2003 naar het leegstaande Postkantoor aan de Violierstraat. We deelden het pand met een vloeroppervlak van 600 m2 gedurende 13 jaar met Mariannes Boekwinkel, Viva la Musica, De Udense Musical, Sociaal Textiel Atelier van Karin Thuis en Stichting C.”

Wat zamelen jullie zoal in?
“De Solidariteitswerkplaats zamelt in ongebruik geraakte gereedschappen, naaimachines, fietsen en rolstoelen in. Onze dertig vakbekwame vrijwilligers reviseren het ingezamelde materiaal, dat vervolgens wordt uitgezet naar diverse projecten ver weg in ontwikkelingslanden en dichtbij bij mensen met een smalle beurs. De inwoners van Uden en verre omgeving weten ons, dankzij onze website, Facebook en mooie folders, steeds beter te vinden om in onbruik geraakte spullen in te leveren. De kerkdorpen Veghel en Heesch houden regelmatig inzamelacties.”

Dertig gepensioneerde vakmensen, dat is een mooi aantal!
“In 2012 werd ik door medeoprichter Jas van Stiphout benaderd voor het opvullen van de vacature voorzitter van de stichting. Ik heb geen dag spijt gehad dat ik op het verzoek van Jas ben ingegaan. De dertig enthousiaste, veelal gepensioneerde vakmensen leveren een bijdrage aan het nakijken en repareren van in onbruik geraakte naaimachines, rolstoelen, handgereedschap, elektrische apparaten en fietsen. Deze veelal jonge ouderen in de leeftijd van 65 tot 91 vinden op de werkplaats weer een nieuwe vorm van arbeidsvreugd en leveren een zinvolle bijdrage aan de duurzame internationale ontwikkelingssamenwerking.”

Jullie helpen daarnaast straatkinderen aan huisvesting en opleiding.
“Een bijzondere afnemer van onze gerecyclede goederen is de Watoto Foundation in Tanzania, van Noud van Hout, voormalig directeur van modeketen Hout-Brox Uden-Veghel e.o. Op het technisch opleidingscentrum van deze foundation worden voormalige straatkinderen gedurende 3 jaar intern gehuisvest en opgeleid in een technisch vak. In de afgelopen 18 jaar verlieten 1250 jongens met een betaalde baan de opleiding, veelal voorzien van een kist gereedschap die door onze werkplaats werd aangeleverd.”

Hoe zit het met restafval?
“Jaarlijks redden we 20.000 kilo aan metalen goederen uit het restafval. Deze spullen krijgen in de landen Tanzania, Oeganda en Kameroen weer een nuttige toepassing. In toenemende mate leveren we ook fietsen, naaimachines en gereviseerd gereedschap aan mensen met een krappe beurs en aan burgerinitiatieven in Uden zoals Caritas Sint Petrus, het Kleercafé, naaiatelier de Rode Draad en enkele Klussendiensten, alsmede asielzoekers met een verblijfstatus in Uden en Veghel.”

Alles krijgt een bestemming, dus?
“In de afgelopen 25 jaar leverden we in totaal 3000 naaimachines; 1500 kisten met gereedschap voor de timmerman, de elektricien, de metselaar, de metaalbewerker, de loodgieter en de automonteur. We leverde 3400 fietsen, rolstoelen en rollators, waardoor 3400 mensen beter vooruitkomen. Het metaal wat niet nuttig kan worden aangewend, wordt gesorteerd en gescheiden aangeleverd aan een Udense metaalrecycelaar. De afgelopen 25 jaar brachten we zo’n 30.000 kilo oude metalen weg.”

Wat levert jullie mooie werk op?
“Door het verstrekken van gerepareerde naaimachines en kisten met gerecycled gereedschap verschaffen we de ontvanger uitzicht op een betaalde baan met inkomsten waarvan in eigen en andermans levensonderhoud kan worden voorzien. Fietsen hebben in Afrika een ongekende toegevoegde waarde, ze versterken de mobiliteit van de kleine ondernemer en geven de scholieren een grote tijdwinst. Door het hergebruik van de fiets of het gereedschap hoeven geen nieuwe grondstoffen te worden aangewend om nieuwe te maken. We voorkomen daarmee de uitstoot van CO/2 en leveren een forse bijdrage aan de circulaire economie.”

In 2018 moesten jullie verplicht verhuizen.
“Toen we op 14 maart 2018 te horen kregen dat de plannen om een appartementencomplex te gaan bouwen op de plek van onze werkplaats aan de Violierstraat steeds vastere vormen aannam, gingen we er proactief op uit om een nieuw onderkomen te vinden. Ik stelde mezelf de vraag of er een toekomstbestendig perspectief op voldoende betaalde opdrachten was. Directeur Daan van Ee verzekerde ons dat de begroting voor de komende 5 jaar rond was voor de financiering van de aangeleverde goederen, de logistieke afwikkeling en het transport van vier containers per jaar vol met goederen voor 100 projecten. De wethouders Overmars en Van Merwerode hielden zich enerzijds aan hun warme belangstelling voor ons werk en anderzijds aan de toezegging te helpen zoeken naar een geschikte ruimte. Matthie van Merwerode bracht ons in contact met Claus van Hees, contactpersoon tussen de gemeente Uden en burgerinitiatieven, en mevrouw Gerry van Herpen, hoofd juridische afdeling en ontroerende goed. Na een uurtje was het huurcontract voor twee werkplaatsen in het pand aan de Loopkantstraat 17 een feit. We hebben 6 maanden keihard gewerkt om het opnieuw in te richten met 24 werkplekken. Elders op het terrein hebben we een grote opslagplaats gebouwd. Voor het realiseren en financieren van de herinrichting hadden we zelf flink gespaard en we kregen een forse financiële ondersteuning van het Udenfonds (uit het Armoedefonds, het Duurzaamheidfonds en van de Stichting doen). Op 15 november 2018 verlieten we het oude pand en betrokken we het nieuwe onderkomen. 26 januari 2018 werd de nieuwe werkplaats officieel geopend.”

Op 7 juni 2021 bestond de Solidariteitswerkplaats dus 25 jaar. Komt er nog een feestje?
“Door de coronamaatregelen hebben we besloten om in september een feestje te vieren samen met onze vrijwilligers voor hun goede werk al 25 jaar lang, en hun inspanning tijdens de herhuisvesting en de gigantische verhuizing. We zijn trots op wat we samen hebben bereikt en de bijdrage die we hebben geleverd aan de medemens. Voor de afgifte van gebruikt gereedschap, naaimachines, rolstoelen en fietsen zijn we van maandag tot en met zaterdag geopend van 9.00 uur tot 12.00 uur.” Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op www.solidariteitswerkplaatsuden.nl.

Meer berichten