Foto: Levin den Boer

Paul Rüpp ontvangt Koninklijke Onderscheiding

  •   keer gelezen

UDEN | Paul Rüpp ontving vandaag uit handen van burgemeester Henk Hellegers van de gemeente Uden een Koninklijke Onderscheiding. Paul was tot voor kort voorzitter van het college van bestuur van Avans Hogeschool, lid van de gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en plaatsvervangend Commissaris van de Koningin. Naast deze functies was de Udenaar ook nog maatschappelijk heel actief. Zo was hij onder meer voorzitter van voetbalvereniging UDI’19.

Na zijn aantreden in 2009 werd de Avans Hogeschool onder zijn leiding 9 jaar op rij de beste hogeschool van Nederland volgens de Keuzegids HBO en Elsevier beste Studies. Het aantal studenten groeide in die tijd van 17.000 naar 37.000. Ook realiseerde hij een eigen academie voor deeltijdstudenten, ruim 4500 zijn het er inmiddels. In afstemming met het werkveld richtte Paul Rüpp ook een 2-jarige HBO-opleiding op niveau 5 op voor instromers van het MBO – met nu zo’n 2400 studenten. Zijn Ambitieplan Avans 2025 geeft richting aan de dialoog met docenten, studenten en werkveld over maatschappelijke veranderingen en de behoeften van de studiekiezer. Daarnaast was hij bestuurslid van de HBO-raad, zette hij zich in voor het concept Leven Lang Ontwikkelen, adviseerde hij het Ministerie van Onderwijs over flexibel hoger onderwijs in deeltijd en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van masteropleidingen van hogescholen.

Gedeputeerde en wethouder
In de jaren daarvoor was Paul gedurende zes jaar lid van de gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en plaatsvervangend Commissaris van de Koningin. Hij was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de portefeuille Ruimtelijke ontwikkeling, landbouw en volkshuisvesting. ‘Bouwen, bouwen, bouwen’, was zijn devies. De groeicijfers in de Brabantse woningbouw lieten een duidelijk opgaande lijn zien dankzij zijn inzet voor meer woningbouw, ook in het buitengebied. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en onderwijs waren overigens ook al aandachtsgebieden tijdens zijn wethouderschap bij de gemeente Uden in de jaren negentig.

Maatschappelijke bezigheden
Naast al deze functies was Paul Rüpp ook nog maatschappelijk actief. Hij was voorzitter van UDI’19, en voorzitter van het Jheronimus Bosch Research and Conservation Project. Ook vervulde hij diverse functies en rollen binnen de verschillende geledingen van het CDA. Hij had diverse functies op het gebied van onderwijs, taal en wetenschap en veel vrijwillige- en bestuursfuncties op het gebied van cultuur en media, zoals voor de restauratie van de St. Petruskerk, Omroep Kersenland en de Udense schouwburg.

Meer berichten