Foto van vroeger: emigratie Van Boxtel-Pennings

  •   keer gelezen

UDEN | Na de Tweede Wereldoorlog was er in het vrijwel honderdprocent katholieke Uden met veel grote gezinnen een flink tekort aan arbeidsplaatsen. Vooral de boeren konden geen werk bieden aan de eigen kinderschare. In bepaalde families traden meerdere kinderen in in een kloosterorde. We kennen in Uden en Volkel gezinnen waar vijf of zelfs meer kinderen intraden.

In andere families bleek emigratie naar onder andere Amerika, Canada en Australië een oplossing te zijn. Er werden in Uden zelfs emigratiecursussen verzorgd. Op deze foto zien de Antoon van Boxtel (rechtsachter met zijn arm geheven) en zijn vrouw Gonneke Pennings (in het midden, kijkende naar haar man) van de Molenheide bij hun vertrek in 1955 naar Australië.

De buren namen uitgebreid afscheid, waarna het jonge stel met de autobus (van Van Dongen uit Zeeland?) naar de haven van Rotterdam vertrok. De overtocht per boot duurde destijds meerdere weken. Reizen per vliegtuig was in die tijd nog net geen algemeen goed. Het echtpaar Van Boxtel-Pennings bleef kinderloos en keerde in 1982 terug naar Uden. De oplettende kijker zal in de achtergrond wachtpost 25 van de spoorlijn Boxtel-Gennep herkennen.

Weet je meer te vertellen over deze foto? Geef het door aan info@udenarchief.nl. Kijk ook eens op de website www.udenarchief.nl. Bron: Stichting Het Uden-archief van Bressers

Meer berichten