<p>Het kan zowel om positieve als negatieve gebeurtenissen gaan. </p>

Het kan zowel om positieve als negatieve gebeurtenissen gaan.

Denk mee over hotspots tussen 2017 en 2021

  •   keer gelezen

UDEN | Om ervoor te zorgen dat de informatie over bijzondere gebeurtenissen voor de gemeente Uden en haar inwoners voor altijd in het archief bewaard blijft wordt er periodiek een ‘hotspot-monitor’ uitgevoerd. Het doel van deze monitor is het in kaart brengen van gebeurtenissen die maatschappelijke beroering hebben veroorzaakt, van bijzondere betekenis zijn voor de inwoners en in de media veel aandacht hebben getrokken. Gemeente Uden is op zoek naar inwoners die mee willen denken over welke ‘hotspots’ er tussen 2017 en 2021 voor Uden moeten worden vastgelegd. 

Vanaf 2017 zijn alle gemeenten verplicht periodiek een hotspotmonitor uit te voeren. Vanuit cultuurhistorisch perspectief is het belangrijk om de archieven over deze bijzondere gebeurtenissen veilig te stellen en te bewaren. Het kan om documenten gaan, maar bijvoorbeeld ook over wat er op sociale media is geschreven. Al die informatie kan bruikbaar zijn voor mogelijk onderzoek in de toekomst naar wat zich heeft voorgedaan. Een voorbeeld van een hotspot is de huldiging van een lokale sportheld of recent, de coronapandemie in onze gemeente. Het kan dus zowel om positieve als negatieve gebeurtenissen gaan. Burgemeester Hellegers “Het is ontzettend belangrijk om ook vanuit historisch perspectief bijzondere gebeurtenissen van onze gemeente vast te leggen. Zodat de generaties na ons een compleet beeld kunnen vormen van hoe het er destijds is onze gemeente aan toe ging. En tegenwoordig bestaat zo’n archief niet enkel meer uit papier maar worden ook social media-berichten over de gebeurtenis vastgelegd.” 

Hotspots
We spreken van een hotspot als deze voldoet aan een of meer van de volgende criteria: er is sprake van een gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen binnen de gemeente Uden die veel maatschappelijke beroering veroorzaakt, van bijzondere betekenis is voor de bevolking en/of waarvoor veel aandacht bestaat in de media, er is sprake van een gebeurtenis of kwestie binnen de gemeente Uden die belangrijke principiële tegenstellingen tussen inwoners aan het licht brengt en/of een debat dat over de kwestie veel emoties losmaakt, er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over het functioneren van de gemeente Uden, of er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van de gemeente Uden ernstig is bedreigd of juist wordt benadrukt.

Udenaren kunnen meedenken
Voor het opstellen van een hotspotmonitor over de periode 2017-2021 wordt onder leiding van burgemeester Hellegers een ambtelijke werkgroep samengesteld die de hotspots in kaart gaat brengen. De werkgroep is op zoek naar Udenaren die mee willen denken over gebeurtenissen die aangeduid kunnen worden als hotspot. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter Leechburch Auwers via communicatie@uden.nl. De bijeenkomst voor het opstellen van de hotspotmonitor is gepland voor eind oktober. Wie niet wil deelnemen aan de werkgroep maar wel een hotspot heeft, mag deze doorgeven via
communicatie@uden.nl.

Meer berichten