Opnieuw subsidieregeling om financiële schade culturele sector te verzachten

  •   keer gelezen

UDEN | Na een tijdelijke subsidieregeling om het financiële verlies van culturele instellingen in coronatijden van januari 2020 tot en met 30 juni 2021 te verzachten, komt gemeente Uden nu een tweede ronde. Dit om ook compensatie te bieden voor het verlies over de tweede helft van 2021. Aanvragen hiervoor kunnen begin 2022 worden ingediend.

Culturele organisaties konden tot en met 23 augustus van dit jaar aanvragen indienen voor de ‘Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 schade culturele sector Uden 2020-2021’. Negen organisaties hebben een aanvraag ingediend. Gezamenlijk hebben zij een bedrag van ongeveer 314.000 euro aan subsidie aangevraagd. Hiermee is het subsidieplafond niet bereikt.

De tweede helft van 2021 kent ook nog uitdagingen voor de culturele sector en na-effecten van de afgelopen 1,5 jaar. Om die reden heeft het college van B&W besloten om de subsidiemiddelen die resteren, in te zetten om de subsidieregeling te continueren. Daarmee wordt compensatie verleend voor het verlies op de exploitatie over de periode 1 juli tot en met 31 december. De subsidieregeling is bedoeld voor lokale culturele organisaties, zonder winstoogmerk, die financiële schade ondervinden als gevolg van COVID-19. Aanvragen kunnen begin 2022 worden ingediend, zodat alle cijfers over de tweede helft van 2021 meegenomen kunnen worden. De overige voorwaarden van de regeling blijven hetzelfde als bij de eerste ronde. Om in aanmerking te komen voor een subsidie uit de tijdelijke subsidieregeling, gelden er indieningsvereisten en inhoudelijke voorwaarden. Zo moet er een gespecifieerde opgave, inclusief toelichting op het verlies over de periode, worden ingediend evenals uitleg van de acties die de lokale culturele organisatie heeft gedaan om kosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden en vermeerderen. Meer informatie over de subsidieregeling wordt begin 2022 bekend gemaakt.

Meer berichten