<p>Cees en Jan. (foto: Henk Lunenburg)</p>

Cees en Jan. (foto: Henk Lunenburg)

Zorgen over ouderenbeleid: ‘Meer aandacht voor ouderen in Uden’

  •   keer gelezen

UDEN | Meer aandacht voor een goed ouderenbeleid. Dat is waar Jan van de Ven (75) en Cees van Iersel (79) zich, zeker met oog op de nieuwe gemeente, hard voor maken. Door het onderwerp te bespreken met alle politieke partijen en door een burgerinitiatief hopen de Udenaren meer aandacht voor ouderen te genereren.

Jan en Cees houden zich al jaren bezig met ouderen en het ouderenbeleid in onze gemeente. Beiden waren jarenlang lid van Senioren Belang Uden, destijds het advies- en belangenbehartiging-orgaan van ouderen naar de gemeente. In 2011 brachten ze het rapport ‘Oud worden in Uden, je moet er (niet) aan denken’ uit, waarin geconstateerd wordt dat er in Uden veel te weinig aandacht is voor wonen, zorg en welzijn specifiek van ouderen, met de komende 30 jaar een sterk toenemende vergrijzing voor de boeg. “En dan vergrijst Uden ook nog eens meer dan Brabant gemiddeld,”, vertelt Cees. “Het aantal 80-plussers in Uden neemt van 2021 tot 2040 met ruim 2.000 toe: meer dan een verdubbeling. Ongeveer een kwart van hen heeft behoefte aan intensieve zorg in een beschermde woonomgeving, oftewel verpleeghuiszorg. In 2021 waren er in onze gemeente al ruim 70 wachtenden voor een plek in het verpleeghuis, en dat wordt er de komende jaren niet beter op. Naar verwachting zal de wachtlijst bij ongewijzigd beleid met ruim 20 personen per jaar groeien tot ruim 450 in 2040. Omdat het ongeveer elke anderhalf jaar over nieuwe wachtenden gaat, betekent dat dat er de komende 20 jaar zo’n 3500 tot 4000 zeer kwetsbare ouderen van Uden niet of niet op tijd een plek in een verpleeghuis kunnen vinden.” Door te weinig zorgmedewerkers (10 procent minder in 20 jaar) en het feit dat mantelzorg niet voor iedereen een vanzelfsprekend feit is (60 procent minder), wordt het probleem nog groter. “Veel minder mensen moeten veel meer ouderen helpen”, aldus Cees.

Prominentere plaats
Jan en Cees vinden dat de gemeente Uden al jaren tekort schiet in het ontwikkelen van een beleid voor wonen, zorg en welzijn van ouderen in Uden. Ze hopen de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Maashorst dan ook wakker te kunnen schudden met een burgerinitiatief. “De gemeente moet echt in actie komen en de problemen aanpakken”, aldus Jan. “In het burgerinitiatief vragen we de gemeente om een alomvattend en wijkgericht ouderenbeleid met onder andere meer ouderenwoningen en verpleeghuisplaatsen. De ontwikkeling van ouderenbeleid is bovendien een wettelijke verplichting. Het onderwerp zal een prominentere plaats moeten krijgen op de agenda van de gemeenteraad. Het benoemen van een wethouder die zich specifiek bezighoudt met ouderenzaken zou daarbij hard helpen. Het valt ons op dat het nu in de politiek vooral over jongeren en hun toekomst, zoals bijvoorbeeld starterswoningen, gaat. ‘Bruisend en jong’, dat moet Uden zijn. Daar is op zich niets mis mee, maar de ouderen dan? Die hebben Uden gemaakt!”

Groepswonen
Een deel van de oplossing voor het grote probleem hebben ze duidelijk voor ogen: beschut groepswonen voor ouderen. Cees: “Je kunt seniorenhofjes met professionele zorg en (ook onderlinge) dienstverlening creëren in een wijk. Een plek waar ouderen samen wonen en snel beroep kunnen doen op zorg, begeleiding en advies. Het mooiste zou zijn als deze seniorenhofjes dichtbij een wijkontmoetingscentrum komen, waar activiteiten georganiseerd worden en waar ouderen terecht kunnen voor allerlei diensten, bijvoorbeeld een kapper, een pedicure, een vervoersdienst, en een klussendienst.”
Uden heeft volgens hem voorbije jaren kansen gemist. “Denk bijvoorbeeld aan het terrein rond het Retraitehuis, het Dico-terrein en het Mellepark. Gaat de gemeente Maashorst het beter doen?”

Meer berichten