Aanvragen Trap-in 2022 kunnen weer ingediend worden

  •   keer gelezen

UDEN | Er kunnen weer aanvragen voor projecten in ontwikkelingslanden worden ingediend voor de Trap-in. De fietstocht wordt in 2022 gehouden op Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni in Uden en Volkel, onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen.

Inwoners van Uden en Volkel, die een rechtstreeks en actief contact onderhouden met degene die het project uitvoert en op de hoogte zijn van de inhoud en de financiële situatie van het project kunnen de aanvraag indienen. Achteraf draagt de indiener er zorg voor dat de besteding van de gelden bij het bestuur van de Trap-in wordt verantwoord. Het geld moet bestemd zijn voor kleinschalige projecten en zoveel mogelijk ten goede komen aan het verbeteren van de plaatselijke bevolking in een ontwikkelingsgebied. Hierbij valt te denken aan gezondheid, voeding, onderwijs en huisvesting.
De projecten voor de Trap-in van 2022 kunnen tot en met 24 december 2021, bij voorkeur digitaal, worden aangemeld door middel van het insturen van een volledig aanmeldingsformulier naar info@trap-in.nl. Mocht dit bezwaarlijk zijn dan is een aanvraagformulier vanaf onze website te downloaden dat daarna kan worden opgestuurd naar het secretariaat van de Trap-in, Muntmeester 177C, 5406 BH Uden. Kijk voor alle informatie op de website www.trap-in.nl.

Meer berichten