Time-out voorziening in Lith biedt tijdelijke opvang en zorg aan inwoners in de regio

  •   keer gelezen

LITH | De gemeente Oss, woningcorporatie Mooiland en Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis werken samen om een time-out voorziening te realiseren in het wooncomplex Huismanspark in Lith. Deze voorziening is nieuw in de regio Brabant Noordoost-oost. In de time-out voorziening kunnen inwoners uit tien gemeenten geplaatst worden: Oss, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Landerd, Sint-Anthonis en Uden.

De woningen in het Huismanspark zijn voormalige seniorenwoningen. Op dit moment verhuurt woningcorporatie Mooiland de woningen aan inwoners die tijdelijk en vaak snel een woonplek nodig hebben. Vanaf 2022 worden 12 van de 24 appartementen vrijgehouden voor zogenoemde ‘time-out plekken’. Hier kunnen inwoners tijdelijk terecht om tot rust te komen. Het biedt de zorgverleners de kans om de vervolg-zorg in de thuissituatie goed te regelen.

Time-out voorziening
Een time-out voorziening biedt tijdelijke opvang en zorg aan inwoners in de regio. Deze inwoners verlaten even de eigen woning, omdat zij in psychische nood verkeren en een rustige omgeving nodig hebben. Deze ‘time-out’-periode biedt hulpverleners de kans om de zorg in de thuissituatie of een nieuwe opvangplek te regelen. Zo kunnen inwoners na de time-out met de juiste (ambulante) zorg weer verder. Het Verdihuis biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele begeleiding. Op afroep kan Novadic-Kentron ingeschakeld worden of samenwerkingspartner GGZ Oost-Brabant. Inwoners mogen er maximaal 12 weken verblijven en keren dan weer terug naar huis.
Er is veel behoefte aan deze prikkelarme en kortdurende voorziening. Zo is het aantal inwoners met mentale problemen toegenomen door de coronapandemie. Zij krijgen vaak te maken met lange wachtlijsten voor behandeling in de GGZ. Met het risico dat de problemen in die tussentijd verergeren. De gemeenten hopen met deze regionale voorziening eerder inwoners uit een ongezonde (thuis)situatie te halen. Hiermee wordt een verergering van problemen en/of crisissituatie voorkomen. Ook kan in de tussentijd de zorg thuis goed opgestart worden. De voorziening is een welkome aanvulling voor inwoners, maar ook voor zorgpartners, wijken en buurten en politie. Het doel is eerder ingrijpen en crisis voorkomen.

Communicatie
In oktober is het communicatietraject met de omgeving van het Huismanspark opgestart. Daarbij is eerst contact gezocht met de Dorpsraad Lith. Rekening houdend met de aandachtspunten vanuit de Dorpsraad Lith, hebben er twee informatiebijeenkomsten in oktober plaatsgevonden met bewoners en omwonenden. De aandachtspunten die hieruit naar voren zijn gekomen worden meegenomen. Een beheergroep is in oprichting en gaat samen met bewoners, omwonenden en een afvaardiging van Dorpsraad Lith, kijken naar een goede samenwerking, rekening houdend met de wensen in en uit de omgeving. Hiervoor hebben zich al belangstellenden aangemeld.

Meer berichten