Foto: Eric Scholten

Bernhoven hoopt met masterplan in 2024 weer financieel gezond te zijn: ‘Niets doen is geen optie’

  •   keer gelezen

UDEN | De raad van commissarissen van Bernhoven, banken en verzekeraars hebben het masterplan besproken, dat de oplossing moet bieden voor de financiële problemen waarin het ziekenhuis momenteel verkeert. Het masterplan is op 22 maart aangeboden aan de ondernemingsraad en cliëntenraad met het verzoek hierover advies uit te brengen. De verwachting is dat na ontvangst van het advies met de uitvoering van het masterplan kan worden gestart. Het Udense ziekenhuis heeft als doel gesteld om in 2024 weer een financieel gezond ziekenhuis te zijn.

Ingrijpen in de bedrijfsvoering van Bernhoven is nodig om ervoor te zorgen dat de kosten niet groter zijn dan de inkomsten. “Niets doen is geen optie”, laat het ziekenhuis weten. “In de komende 2 jaar is een ombuiging nodig van 20 miljoen euro om ervoor te zorgen dat de begroting eind 2023 weer sluitend is.” De ombuiging is uitgewerkt in het masterplan. Dit plan bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste gaat het plan in op het verbeteren van de opbrengst. Dit wil het ziekenhuis verwezenlijken door behandelingen beter te registreren en ervoor te zorgen dat ‘zinnige zorg’ ook daadwerkelijk door alle zorgverzekeraars wordt betaald.

Afbouw personeel
Ten tweede wordt gesproken over afbouw van personeelsleden/kosten. De ingreep met de grootste impact voor de medewerkers van Bernhoven is de afbouw van het aantal personeelsleden met 110 fte. Deze afbouw is al ingezet door natuurlijk verloop maar zal in overleg met de ondernemingsraad naar verwachting geformaliseerd worden vanaf 1 mei aanstaande en loopt tot eind 2023. 80 procent van de afbouw gebeurt in de stafdiensten en twintig procent in de zorggerelateerde afdelingen en vakgroepen.

Samenwerkingspartner
Als derde wordt in het plan ingegaan op de samenwerking met een partner. Bernhoven verkent met de beoogde partners de mogelijkheden tot onder andere het versterken van inkoopkracht, backoffice samenwerking, bedrijfskundige kennis en optimalisatie van juiste zorg op de juiste plek. Tevens wordt de mogelijkheid verkend dat een partner gaat investeren in onder andere de ontwikkeling van ICT en medische technologie in het ziekenhuis. Eind april is het naar verwachting duidelijk wie de samenwerkingspartner gaat worden en wordt er een intentieverklaring getekend. Na de keuze van de partner start de verdere uitwerking van de samenwerking.

Meer berichten