<p>Een ontwerp voor IKC West, gezien vanuit het noordwesten.</p>

Een ontwerp voor IKC West, gezien vanuit het noordwesten.

(Foto:)

CDA vreest vertraging bouw IKC West na brief van omwonenden

  •   keer gelezen

UDEN | Het CDA zegt zorgen te hebben over het participatietraject en vertraging rond de bouw van IKC (Integraal Kind Centrum) West aan de Sint Annastraat. Dit naar aanleiding van een brief die omwonenden van de Sint Annastraat recent stuurden aan het college. Het CDA vreest dat vertraging bij de bouw van IKC West ook vertraging oplevert voor de bouw van het woningbouwproject aan de Leeuweriksweg.

Een onbekend aantal omwonenden stuurde op 3 mei een brief aan het college van burgemeester en wethouders waarin zij hun zorgen uiten over de bouw van een school, gymzaal en kleuterschool op deze locatie waar nu alleen een basisschool staat. “Dit enorme bouwvolume gaat grote impact hebben op onze leefomgeving en gaat ten koste van een aangenaam woon en leefklimaat van de inwoners van onze wijk.” Ook hebben zij kritiek op het participatietraject: “Deze punten hebben we meermaals aangehaald tijdens de omgevingsdialogen. We merken echter dat bij deze informatieavonden niet de mensen aan tafel zitten die daadwerkelijk beslissingen nemen omtrent dit plan. Zij voeren het plan slechts uit, in uw opdracht! Wij voelen ons derhalve als burgers van gemeente Maashorst niet gehoord, terwijl burgerparticipatie en zes kernwaarden zoals omgevingsbewust-open-samen-eigenaarschap een belangrijk speerpunt is in het bestuursakkoord 2022-2026.”

Gevolgen voor Leeuweriksweg
Het CDA zegt ook via andere weg ‘eenzelfde geluid’ gehoord te hebben en twijfelt dus aan het participatietraject en, als gevolg daarvan, de voortgang van het project. Zij vragen het college: “Is onze conclusie juist dat de nieuwbouw van IKC West vertraging oploopt?” Eventuele vertraging van de bouw van IKC West zou volgens het CDA eveneens kunnen leiden tot vertraging bij het woningbouwproject aan de Leeuweriksweg. Op deze locatie staat nu namelijk nog OBS en kinderopvang De Klimboom, welke door eventuele vertraging bij de bouw van IKC West pas later vrij zouden kunnen komen. “De ontwikkeling van IKC West en de woningbouwontwikkeling Leeuweriksweg zijn ons inziens namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden”, aldus het CDA.

Participatiebijeenkomst
Het CDA vraagt dus of de bouw van IKC West inderdaad vertraging oploopt en of dit gevolgen gaat hebben voor de woningbouw aan de Leeuweriksweg. Daarnaast vragen zij of het college wil voldoen aan de vraag van omwonenden om bij de project portefeuillehouder en de portefeuillehouder participatie aanwezig te laten zijn bij de eerstvolgende bijeenkomst over IKC West op 31 mei.

Meer berichten