Foto: GGZ Oost Brabant

Pauwert Architectuur ontwerpt eerste (zorg)woningen Huize Padua Boekel

  •   keer gelezen

BOEKEL | Pauwert Architectuur gaat de eerste (zorg)woningen ontwerpen op Levendig Landgoed Huize Padua in Boekel. Dinsdag werd hiervoor de overeenkomst getekend nabij De Kluis, het oudste gebouw op Huize Padua waar nu een museum is gevestigd.

De overeenkomst werd getekend door directeur Henk Schoones van Pauwert Architectuur en bestuurders Fred Pijls en Anne-Marie Schram, Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant. Een historisch moment in de geschiedenis van het landgoed dat terug gaat naar de broeders Penitenten in 1742. De start van de bouw van de 192 (zorg)woningen is gepland voor begin 2024. “Vandaag start een nieuwe fase voor het landgoed. We kijken er met plezier naar uit om samen met Pauwert Architectuur toekomstgericht te bouwen aan het Levendig Landgoed Huize Padua waar volop ruimte is voor wonen, werken en leren,” vertelt bestuursvoorzitter Fred Pijls. Collegabestuurder en psychiater Anne-Marie Schram vult hem aan: “Uiteraard blijven we specialistische ggz verlenen. In toenemende mate doen we dat samen met andere netwerkpartners uit de zorg”.

Procedure
Aan de selectie van de architect ging een uitgebreide procedure vooraf. Voor Levendig Landgoed Huize Padua zijn zogeheten ‘bouwsteennotities’ opgesteld. Hierin staat de visie op wonen, werken, zorgen en leren voor het Landgoed omschreven. Op dit moment zijn de bouwsteennotities gereed voor de woonvormen ‘intensief verblijf’ en ‘groepswonen’; dit zijn de eerste gebouwen die ontwikkeld gaan worden. De bouwstenen zijn vertaald naar eisen waaraan de gebouwen moeten voldoen. Daarnaast zijn van hieruit criteria geformuleerd waaraan de architect moet voldoen. De inzendingen zijn op basis hiervan beoordeeld door een advies- en beoordelingscommissie. Zij kozen Pauwert Architectuur voor het ontwerpen van de eerste (zorg)woningen. Dit werk moet eind 2023 gereed zijn, zodat begin 2024 de bouw kan starten.

Kleinschalige buurtschappen ontwikkeld vanuit ‘bewust bouwen’
Architect Joost van den Brand legt de gedachte achter het ontwerp uit: “Wat ons aanspreekt in de visie van Levendig Landgoed Huize Padua is dat verbinding een van de uitgangspunten is. Ons doel is namelijk het verbinden van bewoners met hun omgeving. Hoe kunnen we de omgeving zo inrichten dat landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische elementen de sociale cohesie tussen bewoners, bezoekers en medewerkers versterken? Op Levendig Landgoed Huize Padua vormen de historische lanen een herkenbaar en verbindend raamwerk met de omringende natuur als beschermende zone. De gebouwen worden geclusterd, zodat op het landgoed kleinschalige buurtschappen ontstaan.”

Op de foto v.l.n.r: Koen van Haaren (GGZ Oost Brabant, directie Huize Padua), Jan-Willem de Groot (GGZ Oost Brabant, Vastgoed), Charlotte van der Aa (FacZo) Fred Pijls, Daniek Reijnders (Pauwert architectuur), Lianne Verbruggen (GGZ Oost Brabant, klinisch psycholoog directie Huize Padua) Anne-Marie Schram en Henk Schoones.

Meer berichten