<p>De Volkelseweg is met snelheidsrijders en foutparkeerders al lang een heikel punt.</p>

De Volkelseweg is met snelheidsrijders en foutparkeerders al lang een heikel punt.

Nieuwe plannen om veiligheid Volkelseweg te verbeteren

  •   keer gelezen

VOLKEL | Gemeente Maashorst gaat de veiligheid rondom de Volkelseweg verbeteren. Met name de parallelweg ondergaat een metamorfose. Deze asfaltweg, waar nog steeds te hard wordt gereden, wordt een tweerichting fietspad in de bekende rode kleur met daarnaast, tegen de bestaande groenstrook langs de Volkelseweg aan, een doorlopende stoep voor voetgangers.

Mogelijk worden in de groenstrook bomen gepland. Aan de andere zijde komt een aantal insteek parkeerhavens. Ter ontsluiting van de wijk en het Retraitehuis komen er doorsteken naar de Volkelseweg.

Veiligheid
De veiligheid van de parallelweg is al een punt van aandacht sinds de oplevering van de woonwijk De Gaarden, aan weerszijden van het Retraitehuis. Het parkeerverbod en de snelheidsbeperking die enkele tijd geleden zijn ingegaan, hebben niet het gewenste effect opgeleverd. Mede door initiatief van de politieke partij PRO heeft gemeente Maashorst de bevordering van de veiligheid ter plekke opnieuw op de agenda gezet. De betreffende wethouder en zijn collega die betrokken zijn bij de uitvoering hebben de plannen toegelicht aan Koos Michilsen, wijkbewoner die De Gaarden vertegenwoordigt. Het oponthoud in de aanpak, had volgens Michilsen te maken met de coronaperiode, de transitie van Uden en Landerd naar de gemeente Maashorst en de opschorting van de subsidieverstrekking voor dit project.

Planning
De grove planning is om in 2023 de plannen te presenteren aan de wijkbewoners. Daarbij hebben zij inspraak (burgerparticipatie). Vervolgens zal uitvoering in 2024 plaatsvinden. Inmiddels heeft gemeente Maashorst een projectleider benoemd.

Meer berichten