PRO Maashorst stelt vragen aan Defensie over windturbines

  •   keer gelezen

UDEN | De politieke partij PRO Maashorst heeft schriftelijk vragen gesteld aan de Minister van Defensie en Minister van Klimaat en Energie over het verlenen van ontheffing op de hoogtebeperking voor het plaatsen van windturbines.

Vorig jaar werd de beleidsnotitie ‘Grootschalige opwekking van zonne- en windenergie’ voor de gemeente Maashorst vastgesteld. Daarin is opgenomen dar er voor 2030 in totaal 0,06 TWh aan energie moet worden opgewekt in de gemeente. Omgerekend is dat 55 hectare aan zonnepanelen die dan op de grond gerealiseerd dienen te worden. Voor 2050 ligt de opgave zelfs drie keer zo hoog. “En als je weet dat je met vier windturbines dezelfde hoeveelheid energie kunt opwekken als met 55 ha aan zonnepanelen, dan weet je wat je te doen staat”, licht Cock de Jong, fractievoorzitter van PRO, toe. Hij doelt hiermee op het grote aantal vierkante meters natuur dat voor de aanleg van zonneparken zou moeten worden opgeofferd. Door vliegbasis Volkel en de daar aanwezige radar zijn grote delen van de gemeente Maashorst echter uitgesloten voor het plaatsen van windturbines. Maar nader onderzoek kan uitwijzen dat er in bepaalde gebieden minder ernstige verstoring van de radar is. En dan kan Defensie ontheffing verlenen op de hoogtebeperking voor het plaatsen van windturbines.

Dat was voor PRO reden om zowel de Minister van Defensie als de Minister van Klimaat en Energie schriftelijk te vragen naar de mogelijkheden. “Wanneer ontheffing mogelijk is, dan zijn er een aantal zoekgebieden die in aanmerking kunnen komen voor het plaatsen van windturbines. En kunnen we de doelstelling of een deel daarvan behalen zonder een gigantisch oppervlak aan natuur in te nemen voor het realiseren van zonneparken”, aldus De Jong. Een van de gebieden die dan geschikt zou kunnen zijn voor het plaatsen van windturbines ligt nabij de provinciale weg N277 die tussen Schaijk en Reek naar Oss loopt. Het is een gebied dat deel uitmaakt van een halfopen/open landschap van jonge heideontginning, weinig bebouwing en het ligt niet in of nabij een beschermd natuurgebied.

Meer berichten