‘Wonen op vakantiepark in gemeente Maashorst alleen onder strikte voorwaarden’

  •   keer gelezen

UDEN | Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst heeft gisteren het afwegingskader Transformeren van vakantieparken vastgesteld. Hierin staan de voorwaarden en uitgangspunten waar een recreatiepark aan moet voldoen, voordat de gemeente überhaupt gaat onderzoeken of het geschikt is voor een transformatie naar wonen.

Het kader werd opgesteld naar aanleiding van een verzoek van een eigenaar van een vakantiepark. Hij verzocht de gemeente om een wijziging van het bestemmingsplan, om daarmee (permanente) bewoning op het park mogelijk te maken. Vakantieparken die niet vitaal zijn en geen toeristisch toekomstperspectief hebben, kunnen eventueel in aanmerking komen voor permanente bewoning. Daar zijn echter strikte voorwaarden aan verbonden, omdat recreatie het uitgangspunt blijft. “De gemeente Maashorst wil de verblijfsmogelijkheden voor toeristen zoveel mogelijk behouden en vitaliseren”, zegt wethouder Franko van Lankvelt (Bestemmingsplannen, Wonen). “Maar als een recreatiepark geen recreatieve waarde meer heeft en door ontwikkelingen en/of investeringen geen mogelijkheid meer heeft om vitaal te worden, dan kan een transformatie naar wonen een maatwerkoplossing zijn.”

Bij hoge uitzondering
De gemeente Maashorst werkt alleen bij hoge uitzondering en onder voorwaarden mee aan het omzetten van een recreatiepark naar een woonfunctie. Eerste voorwaarde is dat een park echt geen toeristisch toekomstperspectief meer heeft. Alleen bestaande locaties komen in aanmerking, en dan nog alleen als die in de nabijheid van een kern liggen. De transformatie vindt verder alleen plaats op initiatief van de eigenaar, die zijn plannen ook goed moet onderbouwen. Van de eigenaar wordt ook verwacht dat hij vooraf het gesprek met de omgeving aangaat over zijn plannen. “Daar komt nog bij dat het transformeren van een recreatiepark nieuwbouwprojecten niet in het geding mag brengen“, zegt de wethouder. De provincie Noord-Brabant bekijkt namelijk per verzoek of het aantal recreatiewoningen wordt meegeteld in het woningbouwprogramma. Als dat zo is, gaat de gemeente sowieso niet akkoord met de transformatie. Alleen als het aantal recreatiewoningen niet mee wordt geteld, kan er een transformatieproces in gang gezet worden. Mits uiteraard wordt voldaan aan de andere voorwaarden en uitgangspunten. Wethouder Van Lankvelt: “Waar transformatie mogelijk is, zijn de opties voor bewoning in deze tijd van woningschaarste natuurlijk mooi meegenomen.”

Meer berichten