'De Peuterspeelzaal is niet verdwenen'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/uden

'De Peuterspeelzaal is niet verdwenen'

  •   678 keer gelezen

UDEN | Vanaf 1 januari 2018 vallen alle Peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang. Naast dat het Peuteraanbod aan dezelfde wettelijke eisen moet voldoen als die ook voor kinderdagverblijven gelden, is ook de naam veranderd in Peuteropvang. Hierdoor lijkt verwarring bij ouders te zijn ontstaan, dat het Peuteraanbod verdwenen is of zeer duur is geworden. Maar dat is niet het geval. Peuteropvang bestaat nog, is belangrijk en betaalbaar.

Peuteropvang is een goede voorbereiding op het basisonderwijs. Bij de Peuteropvang locaties (voorheen dus de Peuterspeelzaal) komen peuters vanaf 2 jaar op vaste dagdelen spelen, ontdekken en zich ontwikkelen. Gijs van Heeswijk, wethouder gemeente Uden: "We zien dat kinderen baat hebben bij Peuteropvang. Kinderen leren van elkaar en bloeien op. Medewerkers stimuleren de ontwikkeling van kinderen op een ontdekkende wijze, waardoor kinderen zelf, op hun eigen manier en tempo toegroeien naar de volgende grote stap: het basisonderwijs." Binnen Peuteropvang locaties wordt gewerkt met activiteiten die aansluiten bij de wereld van de peuter. Peuteropvang is een ontmoetingsplaats waar kinderen vriendjes kunnen maken en leren samen te spelen. Eventuele ontwikkelachterstanden kunnen hier vroeg gesignaleerd en verkleind worden. Zo wordt de stap naar de basisschool een stukje kleiner. "We hebben korte lijntjes met de leerkrachten van de kleutergroepen in ons Kindcentrum en organiseren regelmatig activiteiten samen. Dat maakt het voor de kinderen heel vertrouwd en geeft ze echt een goede start op de basisschool', aldus Lida Zwaans, coördinator peuteropvang Kiem Onderwijs en Opvang. Elske Chatrou, leerkracht groep 1 / 2 van OBS De Klimboom: "Ik merk dat kinderen die van de Peuteropvang doorstromen, sneller gewend zijn aan het schoolritme. De meeste Peuteropvang locaties zitten binnen het Kindcentrum, waar ze later ook naar school gaan. Dit maakt het makkelijk om alvast te wennen, omdat ze het gebouw al kennen en we veel samenwerken."

Spelend leren
Binnen de Peuteropvang staat 'spelend leren' centraal. Spelenderwijs ontwikkelen de peuters zich steeds verder op het gebied van o.a. taal, motoriek en sociale vaardigheden. Op veel Peuteropvang locaties wordt gewerkt met een VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma. Kinderen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling en de kinderen die dat nodig hebben, kunnen zo een extra steuntje in de rug krijgen, voor een soepelere overgang naar de basisschool. Een VVE programma houdt in dat er wordt gewerkt met thema's, bijvoorbeeld 'je lichaam' of 'zomer'. Binnen deze thema's worden leuke en uitdagende activiteiten gedaan, om de verschillende ontwikkelingsgebieden (zoals sociaal-emotioneel en de motoriek) te stimuleren, met taal als basis. Petra Hoeke, Locatiemanager Kanteel Kinderopvang en voormalig directeur van de Stichting Udense Peuterspeelzalen: "Het thematische werken geeft kinderen structuur en een soort kapstok, waar we activiteiten aan op kunnen hangen. Je ziet naast verbeterde taalontwikkeling ook het sociale aspect duidelijk terug binnen onze Peuteropvang. Kinderen leren echt met elkaar samen te spelen. We doen veel uitdagende activiteiten die kinderen thuis niet zo gauw zullen doen."

Hoe werkt het en wat kost het?
Bij de Peuteropvang kunt u een aantal vaste dagdelen per week terecht. U heeft als ouder(s) recht op kinderopvangtoeslag voor de Peuteropvang. U moet dan voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst. Voldoet u niet aan de regels van de Belastingdienst? Dan kunt u bij de Gemeente een bijdrage aanvragen voor de kosten van de Peuteropvang. Zo komen de netto kosten voor u als ouder vaak lager uit.

Het Consultatiebureau helpt mee
Binnen het Consultatiebureau wordt de taalomgeving van elk kind bekeken en kan eventueel een VVE indicatie afgegeven worden. Hiermee kan uw kind gebruik maken van meer uren Peuteropvang. Zo kunnen we samen achterstanden vroeg opsporen en tijdig bijsturen. Dit geeft kinderen een goede kans zich verder te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Meer weten over Peuteropvang?
Gemeente Uden heeft een informatiefolder ontwikkeld, met meer uitleg over Peuteropvang en VVE. Deze folder kunt u vinden bij het Consultatiebureau of heeft u reeds ontvangen. Wilt u weten wat u kunt verwachten op een Peuteropvang locatie? Dan kunt u bij alle Peuteropvang locaties terecht voor een rondleiding. Kom eens kijken met uw kind wat Peuteropvang te bieden heeft. Gesubsidieerde Peuteropvang wordt Uden e.o. aangeboden door Kanteel, Kiem en de Vlindertuin.
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093078&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661554&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087105&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>