G1000 terug onder de noemer Udenaar de Toekomst
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/uden
Ad Hartman, woordvoerder van nu nog G1000. (foto: Ankh van Burk)
Ad Hartman, woordvoerder van nu nog G1000. (foto: Ankh van Burk)

G1000 terug onder de noemer Udenaar de Toekomst

  •   161 keer gelezen

UDEN – Er zijn in Uden de laatste jaren allerlei burgerinitiatieven ontstaan, waarvoor veel enthousiaste vrijwilligers zich inzetten. Maar door de vele bomen wordt het bos niet meer gezien ofwel: er is veel onduidelijkheid ontstaan door het ontbreken van identiteit, organisatiestructuur en een goede communicatie. Een groep burgers, voortgekomen uit de G1000 Uden heeft het initiatief genomen om duidelijkheid te scheppen en al deze initiatieven onder een noemer te plaatsen.

Het begon allemaal in 2012 toen op initiatief van de gemeente, samen met de inwoners, een visiedocument, genaamd Visie 2020, werd opgesteld. Daarin kwam naar voren dat de Udenaar zich herkent in de items Groen, Gezond, Gezellig en Gastvrij. Vanuit Visie 2020 ontstond Udenaar de Toekomst, een informele organisatie die zich ten doel heeft gesteld om burgerinitiatieven te faciliteren en verder te helpen. Ad Hartman: "Er ontstonden allerlei burgerinitiatieven, maar dat zakte op een gegeven moment een beetje in. Een nieuwe impuls kwam van G1000, gestart op 4 oktober 2014, een echt burgerinitiatief van onderop. Ook G1000 heeft diverse initiatieven ontwikkeld. Intussen zijn er te veel logo's ontstaan waardoor de inwoners niet meer weten, waar al die namen en logo's voor staan. Hoog tijd dus om orde te scheppen."

Bij een groep mensen binnen G1000 is nu het idee ontstaan om het G1000 logo langzaam te verlaten en terug te gaan naar Udenaar de Toekomst als één loket waar burgerinitiatieven gefaciliteerd kunnen worden. Hartman: "G1000 is een idee van buitenaf, Udenaar de Toekomst is echt Udens. We moeten insteken op het versterken van de veerkracht van onze lokale gemeenschap. We staan voor grote uitdagingen zoals de gevolgen van de klimaatverandering, de economische crisis, vraagstukken op het vlak van energie, voedsel en water, spanningen tussen economie en natuur en tussen mens en systeem. We zullen een kanteling teweeg moeten brengen in ons maatschappelijk systeem en minder afhankelijk moeten worden van banken en geld, van multinationals, fossiele energie en de voedselmarkt. De samenleving moet veranderen van binnenuit en onderop en dat zal van de burgers zelf moeten komen." Hij vervolgt: "Om die kanteling in de maatschappij te stimuleren willen we mensen bewust maken van onze veranderende samenleving. We gaan meer en beter communiceren en ondersteuning bieden aan bestaande burgerinitiatieven. Maar zelf gaan we ook initiatieven opzetten. Iedereen kan met ons meedoen, 'samen' is voor ons een kernwoord." Er zijn of worden allerlei activiteiten ontwikkeld om de kanteling vorm te geven. Hartman: "Er komt een website, die initiatieven ondersteunt en zichtbaar maakt. De website biedt ook mogelijkheden tot crowdfunding. Er wordt een Lokaal Fonds Uden gestart om gelden te verwerven ter ondersteuning van initiatieven. Er komt een Broodfonds als vangnet voor ZZP'ers. We starten een project onder de naam Oldstars walking Football, dat inzet op meer beweging voor ouderen, maar dat ook een sociaal doel heeft. Hierin werken we samen met onder andere Brabantzorg, FC Uden, FC De Rakt en RKSV Odiliapeel. En een groep gaat zich oriënteren op lokaal geld."

Meedoen? info@kantelhuis.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093078&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661554&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087105&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>