Logo kliknieuws.nl/uden

OBS De Brinck en BS De Petteflet zetten stap naar kindcentrum

  •   832 keer gelezen   Onderwijs

UDEN | Het college van B&W heeft vandaag een positief advies uitgebracht over het voornemen tot fuseren van de scholen OBS De Brinck en BS De Petteflet tot een samenwerkingsschool. Een samenwerkingsschool is het resultaat van een samengaan van scholen van verschillende grondslagen, in dit geval een openbare (OBS De Brinck) en katholieke (BS De Petteflet) school. In de samenwerkingsschool moeten beide grondslagen geborgd worden door middel van een identiteitscommissie.

Na de brand eind 2014 van beide scholen is er in 2017 een nieuw gebouw betrokken door de twee scholen en kinderopvang Humpie Dumpie. Bart Schoemaker, CvB van Kiem onderwijs en opvang, licht toe: "In 2015 is er uitgebreid gesproken over samengaan van de twee scholen, dat bleek toen te vroeg. In de afgelopen jaren is er veel energie gaan zitten in tijdelijke huisvesting van de kinderen, nieuwbouw en afstemmen met peuteropvang en kinderopvang. Op het moment waarop dat allemaal achter de rug was kwam er ruimte om na te denken over het samengaan van de scholen in Zoggel." In de afgelopen jaren is er tussen de scholen en opvang steeds meer samenwerking gegroeid. Beide scholen willen graag doorgroeien naar een integraal kindcentrum (IKC), waarbij er een intensieve samenwerking is tussen opvang en onderwijs. Hiermee ontstaat er een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Edith van Montfort, CvB van SAAM: "Met het vertrek van de directeur op De Brinck ontstond er de mogelijkheid om de aansturing binnen de beide scholen opnieuw te bezien. We stelden voor om Klaske van den Berg, directeur van De Petteflet, tevens de directeur van De Brinck te laten zijn. Dit voorstel paste in het streven naar een kindcentrum in Zoggel. We vinden het belangrijk dat er voor ouders iets te kiezen overblijft in Uden. Naast deze samenwerkingsschool, de katholieke scholen van Kiem onderwijs en opvang heeft SAAM in Uden meerdere openbare scholen. Daarmee bieden we de ouders uit Uden een mooi palet om uit te kiezen." Van den Berg: "Ik ben blij met het positieve advies van het college van B&W. We kunnen nu onze focus weer gaan leggen op het bieden van goed onderwijs en goede opvang."

Meer berichten