Uden wil meer regie over vestiging supermarkten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/uden

Uden wil meer regie over vestiging supermarkten

  •   2257 keer gelezen   Politiek

UDEN | De gemeente Uden gaat haar bestemmingsplannen aanscherpen, daar waar het gaat over de vestigingsmogelijkheden voor supermarkten. "Wij willen meer regie op de vestiging van supermarkten", aldus wethouder René Peerenboom.

Directe aanleiding hiervoor zijn de twee vergunningsaanvragen van supermarkt Aldi voor nieuwe vestigingen aan de Vijverlaan (pand Van Oort) en in Bitswijk (pand Ad Bouw). Het vestigingsbeleid voor supermarkten van de gemeente Uden is gericht op vier locaties: het centrum en drie wijkwinkelcentra in Uden-Noord, Uden-Oost en Uden–Zuid. Na de vergunningaanvragen van de Aldi is echter gebleken dat dit beleid beter geborgd kan worden in enkele bestemmingsplannen. Nu kan in de bestemming 'detailhandel' soms ook een supermarkt worden geplaatst.

Door een gelijktijdige herziening worden deze bestemmingsplannen aangescherpt. Wethouder René Peerenboom: "Daarmee ontstaat een planologisch-juridische basis om het supermarktaanbod in Uden beter te reguleren en zijn we beter beschermd tegen ongewenste ontwikkelingen." De bestaande supermarkten kunnen uiteraard gevestigd blijven. Ook de al ingediende aanvragen om een vergunning moeten aan de op het moment van indienen geldende regels worden getoetst.

Herziening bestemmingsplan
Het College van burgemeester en wethouders heeft inmiddels een ontwerp vastgesteld voor de aanpassing. Dat gebeurt in de vorm van een bestemmingsplan (herziening). Hierin is aangegeven op welke bestemmingsplannen en op welke bestemming binnen die plannen de aanpassing van toepassing is. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 9 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Na afloop van de inzagetermijn wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Eventueel naar voren gebrachte zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087643&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093078&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661554&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099820&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/uden&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540,541,542,543,544,545" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>