Nog geen terrashuur voor Udense horeca, overkapte terrassen in winter toegestaan

  •   keer gelezen   Centrum

UDEN | De gemeente Uden heeft het besluit om geen kosten in rekening te brengen voor de terrashuur en het recht van opstal aan horecaondernemers in het centrum, tot 1 januari 2022 verlengd. Daarnaast komt het college van burgemeester en wethouders tegemoet aan het verzoek van de horecaondernemers in Uden om winterterrassen te realiseren. Dit betekent dat de terrassen van 1 november 2021 tot 1 april 2022 overkapt mogen worden.

De coronacrisis blijft een belangrijke impact hebben voor de horeca. Van 1 juli tot 25 september golden maatregelen als het in acht te nemen van 1,5 meter afstand en een sluiting om uiterlijk 00.00 uur. Deze maatregelen zijn niet alleen van invloed geweest op de aantallen bezoekers in de horeca, maar ook de besteding van deze bezoekers ligt gemiddeld lager.

Omzetdaling in horeca
Sinds 25 september is de 1,5 meter afstand losgelaten. Bezoekers kunnen weer gebruik maken van de binnenruimte. Maar alle horecagelegenheden zijn enkel toegankelijk middels het tonen van een coronatoegangsbewijs en er geldt nog steeds de verplichte sluiting van 00.00 uur. Deze maatregelen hebben een negatief effect op het aantal bezoekers in de horeca. Het controleren van de coronabewijzen zorgt daarbij ook voor extra (loon)kosten. Hierdoor zijn de omzetten van horecaondernemers aanzienlijk lager dan in voorafgaande jaren. Wethouder Gijs van Heeswijk: “De coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de horeca hebben ertoe geleid dat veel horecaondernemers hun omzet nog steeds niet op het niveau hebben kunnen terugbrengen van voor de coronatijd. Als gemeente verlenen wij deze ondernemers daarom graag financiële steun. En door het mogelijk maken van buitenterrassen faciliteren wij dat de horeca ook in de winterperiode het terras kan gebruiken om bezoekers te ontvangen.”

Meer berichten