Foto: Henk Lunenburg

Gemeente aan de slag met vergroenen, verfraaien en aanpakken leegstand in centrum

  •   keer gelezen   Centrum

UDEN | Het verfraaien van minder mooie plekken, starten met het vergroenen van de gevels, en het aanpakken van leegstand: dat zijn enkele onderdelen uit het uitvoeringsprogramma dat hoort bij de Centrumvisie Uden, dat vast is gesteld door het college van B&W.

In juli 2021 werd de Centrumvisie Uden door de toenmalige gemeenteraad van Uden vastgesteld. In maart ging de raad van Maashorst akkoord met een budget van 300.000 euro in 2022 voor het uitvoeringsprogramma.

Leegstand
Voor het uitvoeren van de plannen krijgt de stichting Uden Centrum Management (UCM) een subsidie van 150.000 euro. Daarvoor gaan zij zaken uitvoeren als regionale promotie, passantenmonitor, acquisitie, de aankleding van het centrum en een serviceteam. De overige 150.000 euro is met name bestemd voor aanpassingen in de openbare ruimte, vergroenen van gevels, onderzoek naar leegstand in het centrum en hoe daar iets aan kan worden gedaan.

Meedenken
Aan de leden van het Team Uden Centrum (TUC), dat ook betrokken was bij het opstellen van de Centrumvisie, is gevraagd of zij ook mee willen denken over kleine ingrepen in de openbare ruimte, op plekken in het centrum die wel mooier kunnen worden. Ook na dit jaar wordt uitvoering gegeven aan de Centrumvisie Uden. Dit jaar worden hiervoor projectvoorstellen uitgewerkt. Na akkoord van de gemeenteraad worden die vanaf 2023 opgepakt.

Meer berichten