Raad van State steunt Markant

  •   keer gelezen   Centrum
UDEN - De Raad van State heeft alle bezwaren van de HUVO en Uden Promotie tegen de bouw van de evenementenhal ongegrond verklaard. De horeca voorziet grote parkeerproblemen wanneer niet voldoende extra parkeerplaatsen gerealiseerd worden met de bouw van de evenementenhal naast Markant. In de huidige plannen wordt het aantal parkeerplaatsen in de directe nabijheid van de toekomstige evenementenhal niet uitgebreid. De Raad van State gaat daarmee akkoord.

[image=230479]

In de Nota Parkeernormen van de gemeente Uden staat dat in beginsel bij nieuwbouw of verbouw de benodigde parkeerplaatsen op eigen terrein dienen te worden gerealiseerd, weet de Raad van State. Maar een uitzondering is wanneer door de locatie van de (nieuw)bouw parkeerplaatsen op eigen terrein niet wenselijk zijn. Volgens de raad doet die situatie zich voor, omdat de voorziene evenementenaccommodatie aan een kruispunt ligt in het centrum van Uden en parkeren op eigen terrein leidt tot een concentratie van verkeersbewegingen, hetgeen een risico vormt voor de verkeersveiligheid en de doorstroming. Voorts krijgt de evenementenaccommodatie volgens de raad een belangrijke maatschappelijke functie. Het gemeentebestuur van Uden beschouwt het als zijn verantwoordelijkheid om het parkeren ten behoeve van een maatschappelijke voorziening te faciliteren. Gelet hierop heeft de raad in redelijkheid een uitzondering kunnen maken op het uitgangspunt dat een nieuwe ontwikkeling op eigen terrein in parkeergelegenheid dient te voorzien.
Over het betoog dat parkeerplaatsen in de openbare ruimte op maximaal 150 m van de ontwikkeling mogen liggen, stelt de Raad van State dat dat vooral bedoeld is voor de functie wonen. Omdat de evenementenaccommodatie als een bijzondere situatie moet worden aangemerkt, heeft de raad accepteert de raad een afstand van 400 m als acceptabele loopafstand. Daarbij heeft de raad toegelicht dat voor een maatschappelijke voorziening of een winkelcentrum van een grotere acceptabele afstand kan worden uitgegaan, omdat deze functies een groter gebied in beslag nemen waar bezoekers in de regel meer adressen aandoen.
De raad concludeert dat de parkeervraag van de voorziene evenementenaccommodatie opgevangen kan worden binnen het bestaande parkeeraanbod in het centrum van uden. Over het betoog dat het in- en uitrijden van een vrachtwagen tot verkeersoverlast zal leiden, omdat de weg tijdelijk geblokkeerd zal worden, wordt overwogen dat deze overlast maar van korte duur is en beperkt zal blijven, gezien het beperkte aantal vrachtwagens dat de evenementenaccommodatie moet bereiken.
Meer berichten