Wethouders aan het woord: Maarten Prinssen

  •   keer gelezen   Column

UDEN | Het is meer dan een half jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen in Uden werden gehouden. De komende weken laat Udens Weekblad de huidige vier wethouders aan het woord over het afgelopen half jaar. In deze eerste column vertelt Maarten Prinssen over zijn ervaringen.

"Hoe heb ik mijn eerste halfjaar als wethouder ervaren? Nou, ik leer elke dag nog nieuwe dingen. Afgelopen tijd heb ik heel veel stukken gelezen en vragen gesteld. De richting die is ingezet is prima. Die houd ik vast, maar ik wil daarbij de inwoner nog meer centraal zetten. Dat zal vaak vragen om maatwerk vanuit onze gemeente, en dat kunnen we leveren. Want wat mij heeft verbaasd, is het ondernemerschap dat er is binnen het gemeentehuis. Het is gewoon een goed bedrijf. Uiteraard zijn er, net als bij andere organisaties, verbeterpunten. Maar ik ben echt onder de indruk. 

Mijn portefeuille heeft zowel harde als meer zachte onderwerpen. Gebiedsontwikkeling gaat meer over feiten. Woonbehoeften in de toekomst, vierkante meters, grondprijzen. Het mooie is doordat ik ook het sociaal domein in de portefeuille heb, ik het belang zie van het bouwen van wijken die in balans zijn. Dat men veilig kan wonen, in een mooie groene omgeving, met mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, zich 'wel' te voelen. 

Een voorbeeld: onze wijken moeten aantrekkelijk zijn voor Udenaren die na hun studie weer terugkeren naar hun geboortedorp. Om zich hier te settelen en eventueel een gezin te stichten. Dat is belangrijk voor de toekomst. We moeten dan hun behoeften goed kennen. Maar hoe doe je dat? Door goed met elkaar samen te werken. Mijn collega-wethouders en ik zijn ervan doordrongen dat we alleen samen onze dorpen op alle vlakken aantrekkelijk en 'gezond' kunnen houden.  

Het zo lang mogelijk thuis wonen, wordt gestimuleerd vanuit de overheid. Daarop hebben ook wij als gemeente ons sociaal beleid ingezet. Mantelzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Vaak zijn deze niet in beeld, en dat is een punt van aandacht komende periode. Want zij zijn goud waard. We moeten hen dus ondersteunen. Met zogenaamde respijtzorg de mantelzorger ontlasten, zodat zij ruimte voor zichzelf krijgen en hun taken ook kunnen volhouden. 

Langer thuis wonen, vraagt ook 'nabuurschap'. Het er voor elkaar zijn als buren. Wij moeten daaraan bijdragen vanuit de gemeente door het simpelweg mogelijk te  maken, in welke vorm dan ook. Wijkwerkers, (zorg)professionals, moeten dichtbij bewoners staan en beschikbaar zijn in de wijk. Zij kunnen ondersteunen bij het elkaar helpen. Dat wijkgericht werken draagt bij aan een veilig gevoel, dat bewoners zich prettig voelen en daardoor elkaar kennen en ontmoeten.

Tot slot: we mogen ontzettend trots zijn op Uden, Volkel en Odiliapeel. Volgens mij vergeten we dat wel eens. We hebben alle voorzieningen dichtbij, bijna stads. Toch heerst er de gezellige en warme sfeer van het dorpsleven. Dat moeten we koesteren en vooral aan blijven werken."

Meer berichten