Foto: Wim Hollemans

Wethouders aan het woord: Franko van Lankvelt

  •   keer gelezen   Column

UDEN | Het is meer dan een half jaar geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen in Uden werden gehouden. De komende weken laat Udens Weekblad de huidige vier wethouders aan het woord over het afgelopen half jaar. In deze tweede column vertelt Franko van Lankvelt over zijn ervaringen.

"Mijn wethouderschap begon in mei natuurlijk met inwerken. Dat betekende stápels dossiers bestuderen en leren van de kennis en ervaring van talloze deskundige ambtenaren. Wat me in het werk als wethouder vooral aanspreekt, is dat je veel met mensen te maken hebt. De meeste bestuurlijke beslissingen raken immers mensen. Een enkele keer moeten we hen teleurstellen, maar vaker kunnen we ze gelukkig helpen en tegemoet komen. De uitdaging is steeds om te kijken wat er wél kan binnen de kaders die we moeten hanteren, om te zoeken naar de kansen.

Een belangrijk thema in mijn portefeuille is de bereikbaarheid van Uden, zowel met de auto, het openbaar vervoer, op de fiets als te voet. Uden vervult immers een centrumfunctie voor een bredere omliggende regio. Dan moet je er wel voor zorgen dat je goed bereikbaar bent. En onze inwoners moeten uiteraard gemakkelijk hun werk of opleiding elders kunnen bereiken, zodat ze in Uden willen blijven wonen. 

Daarom investeren we in verschillende verkeers- en parkeeroplossingen. Uiteraard houden we daarbij rekening met leefbaarheid voor de omgeving, milieu en veiligheid. Zo gaan we onder andere de samen met de provincie de verbindingsweg N264 aanpakken. Daarbij concentreren wij ons vooral op een integrale aanpak van geluid, fijnstof en doorstroming op de Lippstadtsingel. Ook zullen we het parkeerbeleid van Uden actualiseren, zodat er ook in de nabije toekomst genoeg parkeergelegenheid is in en om het centrum voor bezoekers én voor het toenemende aantal bewoners in het centrum. 

Daarnaast willen we mensen stimuleren om zoveel mogelijk de fiets te pakken. Bijvoorbeeld door het realiseren van snelfietsroutes. Dat zijn routes die goed herkenbaar zijn, comfortabel, veilig en met goede bewegwijzering. We gaan er ook voor zorgen dat het openbaar vervoer zo vlot mogelijk zijn routes kan afleggen. Bij al die projecten let ik als wethouder Financiën uiteraard ook op de financiële huishouding van onze gemeente. Die is al jaren op orde en dat wil ik graag zo houden.

Terugkijkend, vond ik het eerste half jaar al meteen enorm enerverend. Als je ziet waar je als wethouder allemaal mee te maken krijgt! Het is veel, maar ook prachtig en bijzonder dankbaar werk. Je kunt namelijk écht iets betekenen voor de mensen van Uden. Als raadslid heb ik daar uiteraard ook altijd mijn best voor gedaan, maar dan is je betrokkenheid en dus je invloed toch wat minder direct. Nu zit ik dichter bij het vuur en ben ik al vanaf het begin bij dossiers betrokken, als beleidsbeslissingen worden voorbereid. Mensen zullen me in elk geval nooit kunnen verwijten dat ik niet mijn stinkende best voor ze heb gedaan!"

Meer berichten