Peter Verkuijlen.  (foto: Ankh van Burk)
Peter Verkuijlen. (foto: Ankh van Burk)

"Zorgtechnologie bevordert zelfstandigheid van ouderen"

  •   keer gelezen   Gezondheid

UDEN | De zorgtechnologie doet steeds meer zijn intrede in de ouderenzorg. Ook bij Brabantzorg wordt er steeds meer gebruik van gemaakt. Regiomanager Peter Verkuijlen licht toe hoe de zorgtechnologie ten dienste kan zijn bij het langer zelfstandig wonen van ouderen en in de verpleegzorg.

Waaruit is de zorgtechnologie ontstaan?
"De zorgtechnologie is eigenlijk ontstaan uit de domotica ofwel de huisautomatisering in de luxere woningbouw. Daarbij moet je denken aan het op afstand bedienen van het openen en sluiten van gordijnen of het aan en uitdoen van het licht. Het maakt het leven in huis wat comfortabeler en tegenwoordig zijn deze voorzieningen gewoon in de bouwmarkt te koop. Hoewel zorgtechnologie wat verder gaat, kan de domotica voor zelfstandig wonende ouderen noodzakelijk zijn om het leven in huis te vergemakkelijken."

Wat houdt zorgtechnologie zoal in?
"Een vorm van zorgtechnologie die al langer bestaat is de spreek/luisterverbinding, die de basis vormt voor de zorg bij mensen thuis. Via een alarmknop of telefoon komt een verbinding tot stand met de meldbank, die 24 uur per dag bemand is. De cliënt kan zijn hulpvraag stellen of om advies vragen. De meldbank wordt bezet door verpleegkundigen die de hulpvraag analyseren en besluiten welke hulp en door wie geboden moet worden. Het dossier van mensen die aangesloten zijn bij de meldbank is bekend. In de nabije toekomst wordt dit uitgebreid met een beeldverbinding, zodat een betere communicatie ontstaat door face to facecontact. Ook kan de verpleegkundige de omgeving zien van de hulpvrager, zodat er een totaalbeeld is van de situatie waarin de cliënt zich bevindt."

Wordt de zorg niet erg onpersoonlijk met al die technologie?
"Tegenover het toenemend aantal kwetsbare ouderen zullen er te weinig mensen zijn om hulp te bieden. De vraag is hoeveel geld Nederland in de zorg wil investeren, maar duidelijk is dat er met hetzelfde geld meer mensen geholpen moeten worden. Het is daarom belangrijk hoe we de zorg vorm geven. De inzet van technologie kan ondersteunend zijn bij het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen, het kan de kwaliteit van leven verbeteren en besparen op de kosten van de gezondheidszorg. Zorgtechnologie mag echter nooit doel op zich zijn, maar zal altijd ondersteunend ingezet moeten worden. De persoonlijke aandacht voor de cliënt mag nooit uit het oog verloren worden."

Mijnheer en mevrouw Smaak wonen sinds een jaar in een aanleunwoning in de Odiliaflat. Door de ziekte van mijnheer werd hulp in de nabijheid noodzakelijk.
Mevrouw Smaak: "Ik ben eigenlijk de mantelzorger voor mijn man. Hij valt regelmatig. Ik hoef maar op de alarmknop te drukken om iemand te laten komen om hem overeind te helpen. Sinds kort heeft mijn man een Medido, een apparaat waar zijn medicijnen afgepast in zitten. Op het tijdstip dat hij ze in moet nemen geeft een signaal dat aan. Hij zet zelf het signaal uit en neemt zijn medicijnen in. Ik hoef dat als mantelzorger niet in de gaten te houden."

Informatiebijeenkomst
BrabantZorg houdt op 16 februari een informatiebijeenkomst in de Kruisherenkapel van 19.00 tot 21.30 uur. Een drietal sprekers vertellen over de zorgtechnologie. Stephanie Lowiessen slaat een brug tussen zorg en technologie en legt uit wat nodig is om technologie te implementeren in de zorg. Suzan Sijmonsma vertelt over hoe een bedrijf als Philips nadenkt over welke innovatieve producten ontwikkeld kunnen worden om mensen te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen. Roger Otto van de Raad van Bestuur van BrabantZorg motiveert waarom BrabantZorg technologie wil inzetten bij hun dienstverlening. Na deze lezingen volgt een paneldiscussie. Aanmelden via ReceptieSint-Jan@brabantzorg.eu of tel: 0413-263920.

Lees het hele interview in het Udens Weekblad van woensdag 15 februari. 

Meer berichten